Om Fokus Öresund

Fokus Öresund ges ut av
Øresundsbro Konsortiet.

Redaktörer
Sanna Holmqvist
Jens Genders
press@oresundsbron.com