Kategoriarkiv: Säkerhet

Fyra frågor till Bengt Hergart om gående i tunneln

Som Fokus Öresund berättat i tidigare artiklar inträffar alltfler incidenter med gående som försöker ta sig från Danmark till Sverige till fots via järnvägen på Öresundsförbindelsen. Øresundsbro Konsortiet ansvarar för övervakningen av anläggningen och har satt upp värmekameror. Dessa registrerar om någon gående försöker ta sig in i järnvägstunneln. Vid larm kontaktas tågoperatörerna, samt polisen. Det är sedan polisen som åker ut och tar hand om de gående.

Läs mer

Øresundstunneln får permanent hastighetsövervakning 2015

Bilister som kör för fort i Øresundstunneln löper framöver större risk att få fortkörningsböter. Under 2015 kommer polisen installera permanent hastighetsövervakning. Dessutom har bötesbeloppet för hastighetsöverträdelser stigit, men dansk polis hoppas att övervakningen ska ha en preventiv effekt, så att fler håller sig till tillåtna 90 km/h.

Läs mer