Kategoriarkiv: Notiser

Notiser

Missa inte Øresund Business Meeting

Den 7 november är det dags för årets stora Øresund Business Meeting och än finns platser kvar! Temat är Framgång utan gränser och det kommer handla om hur Massive Entertainment har tagit gaming från hobby till Hollywood, hur Skanska Öresund formar framtidens infrastruktur och om Copenhagen Airports expansion.

Anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

Nya kategorier för farligt gods

Øresundsbron får ny tunnelkategori för farligt gods från den 15 november 2017. Ändringen sker mot bakgrund av en riskanalys, framtagen av Ramböll, som visar att det transporteras mindre mängder farligt gods på bron än vad man utgått från tidigare. Det fanns helt enkelt utrymme att öppna för fler transporter utan att öka riskerna.

– Det finns en samhällsmässig vinst med att de här transporterna kan ta den korta vägen över bron och köra på motorväg hela vägen, säger Marie Romare, ansvarig Businessmarknaden vid Øresundsbron.

Läs mer om regler för farligt gods

 

Vindskydd, skyltar och väglinjemålning

Det är fortsatt livlig ombyggnadsaktivitet i betalstationen. Under oktober har fyra vindskydd satts upp på refugerna mellan banorna. De ska förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar där. Dessutom har skyltningen in mot betalstationen, som vägledde kunder till olika banor, tagits bort och ersätts nu av de flexibla skyltarna i den nya portalen. Väglinjemålningen som leder trafiken in mot banorna kommer göras om i november, för att underlätta trafikflödet genom betalstationen.

Läs mer om kommande nya betalningsmöjligheter i betalstationen: Full fart framåt för nya betalstationen 

Notiser

Ökad trafik och förbättrat resultat under första halvåret 2017

Trafiken på Øresundsbron har ökat stabilt de senaste åren, så även under det första halvåret 2017. Totalt ökade motorvägstrafiken med 3,5 procent, 659 fordon per dygn, jämfört med samma period förra året.

Den stora framgången syns i fritidstrafiken med BroPass, som ökat med nästan 6 procent, vilket är drygt 300 bilar per dygn.

Pendlingstrafiken har ökat med 1,4 procent under perioden, vilket är 86 passager om dygnet.

Frakttrafiken har ökat med 4,3 procent, motsvarande 54 lastbilar per dygn.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 466 milj DKK, en förbättring på 25 milj DKK.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer i pressmeddelandet
Läs rapporten

 

Hälsning från en bro till en annan

I Skottland invigdes bron Queensferry Crossing i augusti. Liksom Øresundsbron är den en snedkabelbro, XX km lång (brodelen av Öresundsförbindelsen är 8 km). Øresundsbron sände en lycka till-hälsning via twitter som kan ses på @oresundsbron .

 

Framgång utan gränser på Øresund Business Meeting

Den 7 november är det dags för årets stora Øresund Business meeting. Temat är Framgång utan gränser och det kommer handla om hur Massive Entertainment har tagit gaming från hobby till Hollywood, hur Skanska Öresund formar framtidens infrastruktur och om Copenhagen Airports expansion.

Anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

Notiser

Nya digitala vägskyltar
Du kanske har lagt märke till att det pågått arbete med skyltar på förbindelsen? Alla ljusskyltar i tunneln har ersatts av nya, som nu är i drift.

De stora fritextskyltarna, som sitter monterade över vägen på bl.a Peberholm och på Lernacken, är driftklara och inväntar uppdatering av det system som trafikledarna använder för att styra skyltarna. Den är planerad veckan före midsommar.

Omfattande kamerabyte
Av anläggningens tidigare totalt 230 kameror har 30 stycken tagits bort. 16 av de återstående har ersatts av digitala kameror. Moderna digitalkameror tar bilder med högre kvalitet än de gamla gjorde, därför behövs inte så många kameror som tidigare. Färre kameror minskar också behovet av underhåll och reparationer.

 

Notiser

Dubbelriktad trafik i tunneln
Under nätterna efter onsdag 8/3 samt torsdag 9/3 kommer det att vara mötande trafik i tunneln från klockan 21:30 till 05:00. Runt 20 minuter omedelbart efter 21.00 och efter 05.00 kan det därför uppstå kortare väntetider i betalstationen i samband med omläggningen av trafiken. Liknande dubbelriktningar görs fyra gånger om året på Øresundsbron, då man passar på att utföra rutinmässigt underhåll.

Du kan alltid följa den aktuella trafiksituationen på oresundsbron.com.

 

Øresund Business Meetings frukostmöten
I mars är det dags för Øresund Business Meetings populära frukostmöten. Den här gången får du möta och höra berättelserna om PR-byrån mplusm och männen bakom GoBoat. Den 14 mars är mötet på Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn, den 15 mars är det på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö.

Läs mer 

Notiser

Ett bra första halvår för bron

Trafiken på Øresundsbron ökade under första halvåret 2016 med 4 procent, jämfört med samma period 2015. Den stora framgången syns i fritidstrafiken med BroPass, som ökat med nästan 6 procent, vilket är drygt 300 bilar om dygnet. Tillsammans med lägre skuld och låga räntekostnader gav det ett resultat på 441 miljoner DKK, en förbättring med 47 miljoner DKK jämfört med samma period förra året. Detta visar Halvårsrapporten 2016.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs Halvårsrapporten

 

Asfaltsarbete ger trafikrestriktioner 19/9-25/9

Den del av motorvägen som går över Peberholm ska asfalteras om. Arbetena omfattar båda körfälten och vägrenen i båda riktningarna och kommer pågå dygnet runt, dock inte under rusningstid. Men övriga tider kommer bara ett körfält i vardera riktningen vara öppet och hastigheten nedsatt.

Arbetet påbörjas måndagen 19/9 och beräknas pågå till söndagen 25/9.

Du kan alltid följa trafiksituationen på oresundsbron.com eller i Øresundsbrons app.

Notiser

Värmekameror på plats
Nu är Øresundsbro Konsortiets nya värmekameror installerade vid mynningen till järnvägstunneln i Kastrup. Kamerorna ska hjälpa till att upptäcka om människor försöker ta sig in i tunneln.  Liknande kameror är också på väg att sättas upp vid tunnelmynningarna på Peberholm och Lernacken.

Läs mer om tunnelövervakningen 

 

Dags för vårens ØBM-frukostmöten
Du missar väl inte att delta i Øresund Business Meetings frukostmöten? De äger rum den 16 mars i Köpenhamn.

Läs mer och anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

 

Ny CSR-rapport om miljöarbete på och kring förbindelsen
Varje år redovisar Øresundsbro Konsortiet sitt arbete med hållbarhets- och miljöfrågor i CSR-rapporten  Samhällsansvar och hållbar utveckling. Den publiceras i samband med Årsrapporten. Nu finns 2015 års CSR-rapport på hemsidan. I den kan man läsa om arbetet som gjorts under året med bland annat utbyte av drift- och övervakningssystemet samt gasdetekteringssystemet i tunneln.

Läs Samhällsansvar och hållbar utveckling 2015 

Notiser

Förbättrat resultat och trafikrekord under 2015

Vägtrafiken på Øresundsbron fortsätter öka. Under 2015 slogs ett flertal trafikrekord. Det finansiella resultatet 2015, före värdeförändring, blev ett överskott på 899 milj DKK vilket är 116 miljoner DKK högre än 2014. Det visar Årsredovisningen 2015.

Läs pressmeddelandet

 

Boka in årets Øresund Business Meetings

Nu är det dags att boka in årets Øresund Business Meetings i kalendern. Årets frukostmöten kommer äga rum 10 mars och 24 maj i Malmö samt 17 mars och 26 maj i Köpenhamn. Det stora mötet, där både danskar och svenskar, möts äger rum den 10 november på Luftkastellet i Malmö.

Läs mer på oresundbusinessmeeting.com