Øresundsbrons jubileumsfilm om brobyggare

Nu släpps Øresundsbro Konsortiets jubileumsfilm inför 20-årsjubileet den 1 juli – en film som lyfter fram de tusentals människor och företag som varje dag bidrar till integrationen.

– Vår jubileumsfilm betonar styrkan av att hålla ihop och samarbeta i regionen, och påminner om de positiva effekterna när vi gör det. Med en bro som förbinder två länder byggs det massor av mänskliga broar varje dag, genom integration i arbetsliv, studieliv och fritidsliv, säger Caroline Ullman-Hammer, vd på Øresundsbro Konsortiet.

”Tillsammans bygger vi broar” är konsortiets jubileumstema, vilket också präglar jubileumsfilmen. Den ger en tillbakablick på historiska bilder från byggtiden och när den sista brodelen lades på plats i Öresund – men framför allt lyfter den dagens och framtidens möten och upplevelser mellan människor på båda sidor av sundet.

– Öresundsförbindelsens 15,9 kilometer stål och betong ger förutsättningar för att enklare fånga möjligheterna på andra sidan sundet, men utan de som använder bron byggs inga nya broar, säger Ullman-Hammer.

Två röster om Øresundsbrons jubileumsfilm

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö:

”Øresundsbron är ett lysande exempel på betydelsen och effekten av en fast förbindelse. Bron binder oss samman, och tillsammans blir vi Nordens största arbetsmarknadsregion. Filmen ger mig en varm påminnelse om allt positivt som bron bidragit med under dessa tjugo år – för pendlare, näringslivet och vardagslivet. Jobb och nöjen i en skön blandning.”

Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn:

”Øresundsbron är en fysisk manifestation av det starka band som finns mellan oss som bor i Danmarks huvudstad och i Sydsverige. På var sin sida av bron är vi i familj med varandra, vi arbetar på båda sidor. Och vi åker över för semester, shopping och kulturupplevelser. Med bron blev det för 20 år sedan möjligt att på allvar integrera hela regionen i en gemensam arbetsmarknad, som vi i dag kallar för Greater Copenhagen, där bron är huvudpulsådern i en region med 4,3 miljoner människor.”