Så påverkas Öresundsförbindelsen av hård vind

Øresundsbron är byggd för att klara alla sorters väder och vind. Men ibland påverkas trafiken av vädret. Starka vindar de senaste månaderna har resulterat i många vindrestriktioner – och bron har tvingats stänga helt vid några tillfällen. Allt för säkerhetens skull.

Dygnet runt övervakas inte bara trafiken utan även väder och vind på Øresundsbron, både via väderlekstjänster och mätare på förbindelsen.

– Vårt trafikcenter har fasta rutiner för att hantera starka vindar, och personalen ser till att trafiken på bron anpassas beroende på vindstyrkorna. Sidovindar påverkar mer än starka vindar längs med bron, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron.

I vinter har det kommit väldigt många trafikmeddelanden – via mejl och Øresundsbrons app – om att vindkänsliga fordon avråds från att köra över bron. Det gäller fordon som antingen på grund av låg vikt eller hög profil bör vara särskilt försiktiga. Fordon av denna typen förbjuds inte – det är en rekommendation eftersom det är upp till föraren att bedöma om det rör sig om ett vindkänsligt fordon, som till exempel personbilar med husvagn, motorcyklar och lätta lastbilar.

Trafikcentret. Foto: Peter Brinch/Øresundsbron.

Den hårda blåsten har till och med vid enstaka tillfällen tvingat bron att stänga helt, vilket inte händer så ofta. Förra året var bron stängd vid fyra tillfällen på grund av väder och vind – totalt fem timmar. Året innan inte en enda gång.

– Vi gör allt vi kan för att upprätthålla hög säkerhet på förbindelsen, och väder och vind kan vi tyvärr inte göra någonting åt, säger Ulla V. Eilersen.

De senaste fem åren har Øresundsbron varit stängd på grund av vind 17 gånger och totalt cirka 30 timmar. Det är i genomsnitt omkring sex timmars stängning per år.
2019: Fyra gånger – totalt stängt 5 timmar och 18 minuter
2018:  Aldrig
2017: Tre gånger – totalt 2 timmar och 12 minuter  
2016: Fem gånger – totalt 4 timmar och 55 minuter
2015: Fem gånger – totalt 17 timmar och 54 minuter.

Här är vindstyrkorna som Øresundsbrons trafikcenter följer extra noga:
> 19 m/s (vid sidovind: >15 m/s): Varsel om kraftig vind. Avrådan från vindkänsliga fordon att passera.
> 24 m/s: Godstågstrafik ställs in.
> 25 m/s: Motorvägen stängs. Passagerartåg kör.
> 27 m/s: All järnvägstrafik på bron ställs in. De är tågoperatörerna som beslutar om tågen inte kan trafikera på grund av vind, men vid vindhastigheter på mer än 27 m/s har Øresundsbron i samråd med polisen beslutat att även ställa in järnvägstrafiken.

Foto, högst upp: Johan Nilsson/Øresundsbron