Rekordstor dansk fritidstrafik – men svag nedgång totalt 2019

Fritidstrafiken på Øresundsbron steg med 2,8 procent under 2019 och det blev rekord i antalet fritidsturer bland danska BroPass-kunder. Men totalt sett minskade vägtrafiken marginellt med 0,7 procent jämfört med 2018. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1.281 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 76 miljoner DKK jämfört med året före.

Varje dygn passerade i genomsnitt 20.423 fordon på Øresundsbron 2019, jämfört med 20.557 fordon i snitt 2018. Antalet lastbilar över 9 meter steg med 2,8 procent och antalet bussar ökade med 1,9 procent jämfört med 2018. Året startade med att pristillägget för lastbilar över 20 meter, så kallade modulekipage, togs bort. Under året ökade antalet modulekipage med 46 procent, vilket innebär att 91 modulekipage dagligen rullar över bron. Två modulekipage rymmer som tumregel samma mängd gods som tre traditionella lastbilar.

– Att låta modulekipage köra över bron till samma pris som alla lastbilar över 9 meter ger miljömässiga fördelar utöver den ekonomiska aspekten för fraktbolagen. Denna satsning passar mycket bra när allt fler fraktkunder lyfter miljöfrågorna i sin verksamhet i takt med högre krav från slutkunder, säger Caroline Ullman-Hammer, verkställande direktör vid Øresundsbro Konsortiet.

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Danska BroPass-kunders fritidsturer över bron har slagit rekord. Under 2019 ökade de danska avtalskundernas fritidsturer över bron med 10,6 procent jämfört med 2018, medan den svenska fritidstrafiken minskat med 3,8 procent under perioden. Øresundsbron har nu över 550.000 fritidskunder, vilket är en ökning med 10,9 procent jämfört med utgången av 2018.

– Vårt målinriktade arbete att utveckla förmånsklubben ger tydliga effekter för fritidstrafiken, och vi fortsätter att inspirera till nya destinationer och upplevelser på båda sidorna. Danska kunders ökade fritidsresor är också en konsekvens av en fortsatt försvagad svensk krona, vilket även har orsakat att vi tappat många svenska kunder, säger Caroline Ullman-Hammer.

Antalet BroPass-avtal bland pendlare ökade med 2,2 procent under året, men pendlingstrafiken minskade med 3,4 procent. Minskad pendlingstrafik och färre kontant- och företagsresor bidrog till en totalt sett något försvagad vägtrafikutveckling på förbindelsen. Vägtrafikintäkterna ökade med 2,9 procent till 1.472 miljoner DKK under året jämfört med 2018, vilket delvis beror på att genomsnittspriserna är högre för fritids- och godstrafiken än pendlingstrafiken.

Fakta: Fler siffror om 2019

  • Driftkostnaderna minskade från 265 till 259 miljoner DKK.
  • Räntekostnaderna blev 29 miljoner DKK lägre, vilket beror på lägre räntor och en lägre inflation i Danmark under 2019 än året före.
  • Rörelseresultatet blev 1.460 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 47 miljoner DKK. Øresundsbro Konsortiet fastställer priserna i DKK och omräknar inte priser i SEK på daglig basis utan endast vid ihållande och större kursförändringar. Den svaga svenska kronan har därför påverkat vägtrafikintäkterna under året.
  • Den räntebärande nettoskulden minskade med 1.532 miljoner DKK.

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron