Ullman-Hammer slutar som vd på Øresundsbron

Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer har valt att säga upp sig efter 13 framgångsrika år i det svensk-danska företaget. Hon fortsätter i sin roll tills vidare, men lämnar företaget när en ny vd tillträder under 2020.

Caroline Ullman-Hammer tillträdde som VD för Øresundsbron 2007 och har sedan dess bidragit till Öresundsförbindelsens stigande trafikvolymer, förbättrade resultat och en stor kundtillströmning. Øresundsbron har över 550.000 BroPass-kunder i dag.

–  Vi tackar Caroline Ullman-Hammer för mycket fina insatser. Under Carolines ledning har bron positionerat sig allt tydligare – med flera år av ökad trafik, lägre driftskostnader och allt fler kunder. Hon ligger bakom den affärsmässigt sunda verksamhet som bron vilar tryggt på, säger Peter Frederiksen, styrelseordförande för Øresundsbro Konsortiet.

–  Øresundsbron är viktig för integrationen mellan Skåne och Själland, men också för att binda ihop regionen med resten av Europa. Under Caroline Ullman-Hammers år som VD har godstrafiken, med både tåg och lastbil, ökat kraftigt och det har satts flera trafikrekord för personbilstrafiken, säger Bo Lundgren, vice ordförande för Øresundsbro Konsortiet.

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av en ny verkställande direktör.

– Jag är stolt över att vi skapat en stark tillväxt för både väg- och järnvägstrafiken. Varje dag arbetar vi för att driva en säker och öppen förbindelse, men också en ekonomiskt väldriven verksamhet. Det är ett spännande företag som står starkt i dag. Vårt 20-årsjubileum närmar sig och det är dags för någon annan att leda Øresundsbrons utveckling in i det nya decenniet, säger Caroline Ullman-Hammer.

Foto: Louise Houmøller/Øresundsbron