Succé för modulekipage på Øresundsbron under året

Månad efter månad har modulekipagen över Øresundsbron ökat markant. Pristillägget slopades för de riktigt långa lastbilarna vid årsskiftet och sedan dess har de så kallade modulekipagen ökat med 45 procent jämfört med samma period i fjol.

– Modulekipage används främst av kunder som kör mycket mellan terminaler. Men det är ju långa lastbilar över 20 meter, så av naturliga skäl är de inte lika praktiska för kunder som har många stopp längs vägen, säger Morten Røssel, kundansvarig för fraktkunder på Øresundsbron.

Han berättar att modulekipage är särskilt intressanta bland fraktkunder i Skandinavien.

– Här finns det flest vägar som tillåter den lastbilstypen. I resten av Europa finns det fortfarande många begränsningar för var dessa lastbilar får köra. Vi ser dock att det sakta men säkert blir allt fler sträckor i övriga Europa som godkänner modulekipage, även om det för många kunder inte går tillräckligt snabbt för man ska vilja investera i fler modulekipage, säger Morten Røssel.

Allt fler fraktkunder lyfter in miljöaspekten i sin verksamhet och det ställs högre miljökrav från slutkunden. Två modulekipage rymmer ungefär samma mängd gods som tre traditionella långtradare.

– Utöver den ekonomiska aspekten, att modulekipage numera kör till samma pris som alla lastbilar över 9 meter och inte behöver betala tillägget, är det också ofta en miljömässig drivkraft när fraktbolag investerar i dessa lastbilar, säger Marie Romare, marknadschef för företagsmarknaden.

Vid årets första kvartal hade modulekipagen på Öresundsförbindelsen ökat med 24 procent jämfört med samma period i fjol. Men ökningen har fortsatt. Och i perioden januari-november var ökningen 45 procent jämfört med förra året. 

–Vi tror på en fortsatt ökning av antalet modulekipage över bron 2020, även om vi räknar med en blygsammare takt, säger Marie Romare.