Så påverkas brotrafiken av ny gränskontroll

Øresundsbrons tunnel får av säkerhetsskäl en sänkt hastighetsbegränsning – från 90 till 50 km/h i riktning mot Danmark – de tidpunkter som dansk polis är på plats för att genomföra tillfällig gränskontroll vid tunnelmynningen närmast Kastrup. Dessutom stängs ett av två körfält när polisen utför gränskontrollen.

– Vi behöver ta till dessa åtgärder för att inte äventyra säkerheten när det utförs gränskontroller, så att turen genom tunneln och förbi gränskontrollen blir säker, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbro Konsortiet.
– Dessutom vill varken polisen eller vi ha köer i tunneln eftersom vi ser det som en säkerhetsrisk. Utgångspunkten är därför att gränskontrollen inte ska orsaka köer. Men om vi ser att det finns risk för kö så stängs förbindelsen tillfälligt i den riktningen tills trafiken flyter igen. Det är en princip som alltid gäller hos oss, för att undvika att kunder står i kö i tunneln, säger hon.

I mitten av oktober 2019 meddelade Danmarks justitieminister att den danska regeringen beslutat att stärka gränsen mot Sverige genom en gränskontroll från den 12 november. Gränskontrollen kommer, enligt Rigspolitiet, att utföras periodiskt och som sticksprovskontroller, vilket innebär att det inte permanent görs kontroller bland de som passerar förbindelsen.

– När den danska polisen är på plats och genomför gränskontroll är det tyvärr oundvikligt att det drabbar våra kunders restid. Nu avvaktar vi och ser hur kontrollerna fortlöper, men vi hoppas att det görs på ett sätt som påverkar kunder och trafik så lite som möjligt, säger John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig på Øresundsbro Konsortiet.

Så här skriver Rigspolitiet om vad som gäller för inresa till Danmark: 

”Eftersom polisen inte upplyser om när kontrollen genomförs bör resande alltid ha med sig giltig legitimation vid resa mellan Danmark och Sverige, samt köra i lite bättre tid för säkerhets skull”. Läs mer här.

/ Artikeln uppdaterades klockan 17.38 den 11 november /