Danskar och svenskar om fritidsturerna över bron

Shopping, grannlandets natur, besök hos familj och vänner samt kultur tillhör huvudsyftena för turer över Øresundsbron, visar en YouGov-undersökning bland 537 danska och 512 svenska BroPass-kunder på Själland och i södra Sverige. Nya platser på den andra sidan besöks alltid eller ofta bland endast drygt 10 procent av de tillfrågade – medan ungefär hälften alltid eller ofta besöker samma platser. Och valutakursen har en stor påverkan på svenskarnas resor.

– Øresundsbron har nu knutit ihop Danmark och Sverige i nästan 20 år, och fritidsresandet har vuxit mycket genom åren. Inför jubileet tar vi nu pulsen bland våra fritidskunder för att få en fingervisning om vad man gör på andra sidan, om det finns språkbarriärer och för att se på valutakursernas betydelse, säger John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig på Øresundsbron, om undersökningen som presenterats på tioårsjubilerande Øresundsbron Business Meeting i Köpenhamn.

Shopping är det vanligaste huvudsyftet för tillfrågade svenska och danska fritidskunders senaste tur. Ungefär var tredje dansk anger shopping som ett huvudsyfte, medan fyra av tio svenskar gör det. Bland de som shoppar är det vanligast att livsmedel åker ner i shoppingpåsarna – hälften av de shoppande svenskarna svarar dagligvaror medan andelen är 62 procent bland danskarna. Kläder handlas av 57 procent bland danskarna, medan ungefär en tredjedel svenskar gör det.

Foto: Johan Wessman/News Øresund

Svensk natur sätts högt när danskar rankar betydelsen av olika besöksfaktorer – 42 procent anser att det har avgörande eller stor betydelse för besöken i Sverige det senaste året. Däremot är det endast 22 procent av svenskarna som svarar detsamma om naturens betydelse för turen till Danmark.

Knappt hälften bland såväl tillfrågade svenska som danska BroPass-kunder svarar att det ofta eller nästan alltid/alltid besöker samma platser. Åldern har stor betydelse för om resan går till centrala Köpenhamn eller Malmö eller utanför. Totalt sett är det drygt hälften som besöker storstäderna.

– I åldern 18-34 år det ungefär åtta av tio tillfrågade personer som åker till centrala Malmö eller Köpenhamn. Men bland personer som är 50+ är det en tydlig majoritet som söker sig utanför från storstan. Bara drygt tio procent av de tillfrågade danskarna och svenskarna besöker alltid eller ofta besöker nya platser. Så trots att bron funnits länge finns det fortsatt möjlighet för nya upplevelser – både i och utanför storstäderna – för de som har lust med det, säger John Alexander Sahlin.

Knappt tre av tio danskar besökte vänner och familj i Sverige under den senaste resan, medan 17 procent av svenskarna gjorde det på den andra sidan av sundet.

En förstärkt svensk krona skulle enligt undersökningen få stor betydelse för svenskarnas resmönster. Nästan sju av tio (69 procent) svenskar svarar att de skulle åka mycket oftare, eller oftare, till Danmark om den svenska kronan blir lika mycket värd som den danska. Trots att valutakursen för tillfället gynnar många danskar, eftersom den svenska kronan i år varit på de lägsta nivåerna sedan 2009, är det en betydligt mindre andel (31 procent) av danskarna som svarar att en utjämnad valuta skulle få stor eller avgörande betydelse för antalet resor.

Språket då? Endast 14 procent av de tillfrågade danskarna och 12 procent av svenskarna upplever, i stor eller mycket stor utsträckning, problem med språket på den andra sidan bron.


Foto: Jenny Andersson/News Øresund, Johan Wessman/News Øresund

Fakta om undersökningen

Panelundersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av IUM och Øresundsbron. På Själland har det genomförts 2.031 (brutto) CAWI-intervjuer med danskar i åldern 18+, som bor i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, i perioden 13-19. september 2019. I södra Sverige har det genomförts 2.623 (brutto) CAWI-intervjuer med svenskar, i åldern 18+, under samma period.

Totalt har det genomförts 537 danska intervjuer och 512 svenska intervjuer i följande målgrupper: Personer över 18 år, äger ett BroPass för fritidsresor samt har kört över Øresundsbron det senaste året. Personerna i Sverige kommer från Skåne och Blekinge (58%), Västra Götalands län och Hallands län (28%) samt Småland med öarna (14%). Personerna från Danmark kommer från Region Hovedstaden (71%) och Region Sjælland (29%).

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån och Danmarks Statistik, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.Fotnot: I en ny version har Sydsverige ändrats till ”södra Sverige” för att precisera undersökningens geografiska område och dess fördelning av respondenter.

Här läser du mer om undersökningen (DA)