Øresunddirekt: Ökat intresse för pendling till Danmark

Sveriges krona låg i våras på de lägsta nivåerna sedan 2009 gentemot den danska och shopping på den svenska sidan lockar därför vissa danskar. Men påverkar kronkursen också arbetspendlingen över Öresund?

På Øresunddirekt informerar man medborgare i Skåne om att arbeta i Danmark och man har koll på läget när det gäller efterfrågan av svensk arbetskraft på den danska sidan av Öresund. Vi pratade med Thomas Grahn, informatör på Øresunddirekt.

Upplever du ett större intresse för att pendla till Danmark mot bakgrund av den starka danska kronan?

– Vi har ingen aktuell statistik över antalet pendlare, men vi känner av att intresset ökar markant när den danska kronan är stark som den är nu, framför allt inom servicenäringen där också de flesta jobben som vi har insyn i finns. Motpolen till detta är att många tvekar, eftersom de upplever pendlandet som tröttsamt, framför allt på grund av försenade och inställda tåg. ID-kontrollerna upplever vi inte att pendlarna har några större problem med numera.

Ser ni, på Øresunddirekt i Malmö, möjligheter på den danska arbetsmarknaden?

– Absolut! Det danska flexicurity-systemet gynnar klart våra sökande, även om man kan ha åsikter om systemet av andra skäl. Framför allt yngre personer, som kanske inte har så mycket erfarenhet och som inte är beroende av anställningstryggheten som familjeförsörjare. Det är lättare att få jobb, men lättare att få gå, enkelt uttryckt. Arbetsgivarna har lättare att anställa och vågar chansa mer, och rekryteringsprocesserna är vanligtvis enklare än i Sverige. Ofta söker man arbete via en lapp som hänger i skyltfönstret i till exempelvis en butik eller en restaurang.

– Svenska medarbetare är, och har alltid varit, populära bland danska arbetsgivare. När vi pratar om arbetsmarknaden i Danmark handlar det oftast om storstadsregionen, där arbetsmarknaden är god som i andra storstäder. Stora arbetsplatser som Fields, Tivoli, CPH Airport rekryterar många svenskar.

Upplever ni att danska arbetsgivare blickar mot Sverige?

”Inte så markant. Men de som vi kommer i kontakt med är ofta företag som söker säljare till den svenska marknaden. Kostnaderna (arbetsgivaravgifter) för en dansk arbetsgivare som anställer svenskar som ska jobba i Sverige är mycket högre än i Danmark. Ofta tycker danska arbetsgivare att den svenska lagstiftningen och regelverket är mer komplicerat.


Text: Malin Kristina Westerlund
Foto: Johan Wessman/News Øresund