Bättre koll på godstrafik över bron med smartare betalstation

Smarta kameror i Øresundsbrons betalstation ger bättre koll på antalet godstransporter och fraktutvecklingen över bron. 
Varubilar och mindre lastbilar kan numera enkelt skiljas ut från andra fordon med liknande längd.

– Vår fordonsavläsning har fintrimmats i betalstationen och träffsäkerheten är nu så hög att vi börjar inkludera varu- och lastbilar 6-9 meter i godsstatistiken från och med den 1 januari i år, säger Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Tidigare var det svårt att automatiskt avgöra huruvida en minibuss eller varubil passerade betalstationen. Men med den nya portalen kan fordon inom samma prisgrupp kategoriseras enkelt utifrån typ, vilket ger Øresundsbro Konsortiet möjlighet att ge en mer rättvisande bild av godstrafikens utveckling. Kategoriseringen görs med hjälp av över 40 kameror i portalen, som avläser fordonstyperna för alla som passerar.

Nu ingår både varu- och lastbilar 6-9 meter och lastbilar från 9 meter i den samlade godstrafiken.

– Om lastbilar från 9 meter är det enda som ingår i begreppet godstrafik får vi ju inte riktigt hela bilden. Betalstationens nya teknik hjälper oss att få en mer korrekt bild av den godsförande trafiken på Øresundsbron, säger Fredrik Jenfjord.

Statistik för godstrafiken rapporteras löpande till svenska Shippax. 

– Att vi nu kan lämna ifrån oss siffror som är ännu mer rättvisande känns väldigt bra, säger Fredrik Jenfjord.

Han betonar att det händer mycket inom e-handelsområdet.

– Därför är det viktigt för oss att kunna följa utvecklingen mer i detalj,
för att kunna bedöma kundernas nyttjande och behov av vår förbindelse.

Nackdelen med ändringen i statistikredovisningen är att det blir svårare att jämföra utvecklingen från 2019 med föregående perioder. 

– Men vi gör bedömningen att förändringen är nödvändig för framtida och mer precisa jämförelser av godstransporternas trafikutveckling, säger Fredrik Jenfjord.

– Vi kommer fortsätta att vara transparenta med trafiksiffrorna, till exempel om någon fortsätter att endast vilja se utvecklingen för lastbilar från 9 meter.