Stor turismpotential med sunt Öresund

Tumlarbeståndet i Öresund har flerdubblats på 20 år. Och där finns 50-60 gånger så mycket torsk som i Östersjön och Kattegatt. Öresund är ett lysande exempel på hur världens hav skulle kunna se ut – något som också ger en stor potential för ökad turism

Så vad är anledningen till att havsmiljön mår bra i Öresund?

Marinbiologen och chefen för Øresundsakvariet i Helsingør, Jens Peder Jeppesen, säger att det först och främst beror på att man år 1932 förbjöd trålfiske i Öresund.

– Det har räddat havsmiljön i Öresund och är i dag ett lysande exempel på hur havsmiljön skulle kunna vara på andra ställen, säger han och betonar att man inte hade miljön i åtanke när förbudet infördes.

– Primärt blev det förbud av hänsyn till sjöfarten, men också för att tillgodose garnfiske nere vid Köpenhamn. Det har haft en så stor sidoeffekt att man har sluppit förstörelse av havsbotten i Öresund. När man bottentrålar eller skrapar botten så förstör man grundvillkoren för ett liv på havsbotten och därmed resten av vattnet.

Øresundsbrons positiva effekt

Men trålningsförbudet är inte det enda som har påverkat situationen i Öresund. Insatsen från miljökämpar har också haft en stor betydelse – och har inte minst bidragit till att Øresundsbron byggdes med en stor respekt för miljön.

Kjell Andersson är dykare, talesperson för Swedish Coast and Sea Center och pensionerad forskningsingenjör. Under 1980-talet var han en av motståndarna till Øresundsbron eftersom han fruktade att den skulle kunna skada havsbotten.

Andersson var en oberoende miljökontrollant under byggprocessen och var med och säkerställde att man väl förberedd inför och under byggprocessen. Och det gick riktigt fint, förklarar han. Växtligheten i det uppgrävda området kom tillbaka mycket snabbare än förväntat, och brons pyloner började fungera som konstgjorda rev – där finns i dag en av Europas största sammanhängande musselkolonier.

Jens Peder Jeppesen bekräftar att Øresundsbron som konstruktion varit bra för havsmiljön i Öresund.

– Havet behöver fasta ytor, där bland annat algätande musslor kan etablera sig. Musslorna lever nämligen av alger och fungerar därför som ett stort filtrerande nät, säger han.

Tumlarsafari i Öresund. Foto: Øresundsakvariet.

Sandsugningsstopp


Men även om Öresund mår bra finns det utrymme för förbättringar. Kjell Andersson påpekar att reningsanläggningarna kan förbättras och att föroreningar från trafiken hamnar i Öresund genom regnvattnet. Han nämner också hålen efter de så kallade sandsugningarna, som under många år tillåtits i Öresund för att ge sand och grus till stora byggprojekt i Malmö och Köpenhamn.

– I flera av dessa hål utvecklas toxiner och där behöver sandbotten återställas, säger Kjell Andersson, som är glad över att den danska regeringen nu stoppat sandsugningen i Öresund.

– Det är fantastiskt bra, säger han och får medhåll från den andra sidan av sundet.

– Sandsugningen har på många håll skett på grunda sandbanker, och det är några av de viktigaste foderbankerna för bland annat en massa flodfiskarter. Sandbankerna och dess djurliv, bland annat de många musslorna har sugits bort, och därmed har maten försvunnit för många djur. Sandsugning är generellt väldigt skadligt för ekologin i ett havsområde, säger Jens Peder Jeppesen.

Stoppet for sandsugning trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär att man inte kommer att tillåta sandsugning framöver. Tillåtelser som redan givits kan inte dras tillbaka, men under loppet av några år kommer det att bli ett definitivt slut på sandsugning i Öresund.

Tumlarsafari i Öresund. Foto: Øresundsakvariet

Stor potential för marin turism

Visit Nordsjälland i Helsingør ser en stor turismpotential med hjälp av ett sunt Öresund.

– Allt fler reser för naturupplevelser, och det är stor efterfrågan på marina aktiviteter som segel- och fisketurer, tumlarsafari, fågelutflykter och dyk, säger Visit Nordsjællands chef Annette Sørensen.

Hon önskar att man tar steget fullt ut och gör Öresund till en marin nationalpark.

– Det skulle göra det mycket enklare för oss om Öresund fick den stämpeln, inte minst när vi marknadsför marina produkter, säger hon.

Øresundsakvariet i Helsingör erbjuder olika typer av utflykter i Øresund.

– Vi har havsfågelsafari och vi har tumlarsafari. Förra året lanserade vi tonfisksafari. Många skrattade lite åt oss här i stan, och givetvis kan vi inte garantera något. Men vi såg faktiskt tonfisk på två av turerna, säger Jens Peder Jeppesen.

Text: Malin Kristina Westerlund
Foto: Øresundsakvariet