Kraftig ökning av långa lastbilar efter slopat tillägg

Øresundsbrons avskaffade tillägg för långa lastbilar sedan nyår har fått en snabb effekt på trafiken. Antalet långa lastbilar över bron – som tidigare betalade extra för sin längd – har ökat med drygt 24 procent under årets första tre månader jämfört med samma period i fjol.

– Många fraktföretag har önskat sänkta priser för de riktigt långa lastbilarna i takt med att den typen blir allt vanligare, men att vårt slopade tillägg skulle få en så här snabb och tydlig effekt är både överraskande och väldigt positivt. Vi ser en ökning varje månad sedan årsskiftet, säger Marie Romare, marknadschef för företagsmarknaden vid Øresundsbro Konsortiet.

Transportfirman Kim Johansen Transport Group kör gods i hela Europa och har numera allt fler modulvagnsekipage över 20 meter i sin vagnpark.

Som ett resultat av det sänka priset för lastbilar över 20 meter har bolaget börjat lägga om mer trafik så att den numera går över Øresundsbron.

– Ett reducerat pris för 25-metersbilar är ett riktigt bra initiativ. Nu kommer vi i allt större utsträckning att planera mer trafik över bron, säger John Lauritzen, driftdirektör för Kim Johansen Transport Group.

Med en terminal sydväst om den danska huvudstaden är Øresundsbron ofta den givna vägen när företagets gods ska styras till Sverige.

– Vår placering gör att det känns mer naturligt att använda Øresundsbron i stället för att köra norrut, där det ofta är väldigt tät trafik kring huvudstadsområdet  när vi ska till den svenska sidan, säger John Lauritzen.

Han lyfter också fram att fordonstypen har miljömässiga fördelar.

Foto: Kim Johansen Transport Group

­- Två modulekipage kan frakta ungefär samma mängd gods som tre traditionella lastbilar med standardtrailers. Så på miljöfronten kan man helt klart se förtjänsten. Modellen passar bäst för längre körturer mellan terminaler, säger driftdirektör John Lauritzen.

– Jag tror helt klart att vi går i en riktning där vi satsar mer på modulvagnsekipage framöver, fortsätter han.

Vid årsskiftet infördes också ett reducerat nattpris för fraktkunder med BroPass Business-avtal. Mellan klockan 24 och 06 är det varje natt 15 procent billigare att köra på förbindelsen för alla med avtalet.

– Kunder som har intresse och möjlighet att lägga om trafiken och köra mer på natten, och därmed utnyttja ett mindre belastat vägnät i närheten av bron, kör över billigare. Vi gjorde helt enkelt den här satsningen för att bidra till att trafiken flyter på bättre på svenska och danska vägar när våra kunder har passerat bron, säger Marie Romare.


Foto: Kim Johansen Transport Group