Mindre trängsel, mindre klimatpåverkan, mindre pris

Kort och gott är målet att mycket ska bli mindre med hjälp av Øresundsbrons nya satsning för fraktkunder, som innebär reducerat nattpris för lastbilar över nio meter och ett slopat tillägg för riktigt långa lastbilar. 

Klockan slog midnatt den 1 januari och det blev 15 procent billigare att köra över Øresundsbron för lastbilar över nio meter jämfört med priset före årsskiftet. Rabatten gäller varje dag klockan 24-06 för kunder med BroPass Business-avtal. Och riktigt långa lastbilar över 20 meter, så kallade modulekipage, slipper dessutom ett 50-procentigt tillägg dygnet runt – alla dagar – från och med i år.  

– Att erbjuda kunderna ett bättre pris och samtidigt bidra till ett effektivare och mer hållbart användande av vägnätet känns helt rätt. Vi har fått många positiva reaktioner från fraktbolagen, säger Marie Romare, marknadschef för företagsmarknaden på Øresundsbron.

Minskad miljöpåverkan beror framför allt på att de länge lastbilarna rymmer mer gods, förklarar hon.

– Två modulekipage kan ofta lastas med ungefär samma mängd som tre vanligare lastbilar. Därför kan vissa fraktbolag klara sig med färre transporter, med mindre klimatutsläpp som välkommen följd, säger Marie Romare.

Miljöaspekter och hållbarhetssatsningar får ett allt större fokus för många av Øresundsbrons affärskunder, enligt Marie Romare som är marknadschef för företagsmarknaden.

– I vår löpande dialog med kunderna är det många som önskar initiativ som gör gott för såväl företagets ekonomi som miljön. Genom att göra det billigare för modulekipage uppmuntrar vi en mer miljövänlig trafik, säger Marie Romare.

Initiativet att göra det billigare nattetid för lastbilar över nio meter syftar till att lätta på trycket ute på vägarna.

– Trafiken flyter fint över bron dygnet runt, men tyvärr är det en del köbildning på både svenska och danska vägar i närheten under dagtid. Speditörer som har möjlighet att köra klockan 24-06 kan nu se fram emot ett reducerat pris och ofta mindre trängsel, säger Marie Romare.