Femte vintern med isras på Øresundsbron

Fem av 19 vintersäsonger har Øresundsbron stängt korta stunder för att is riskerat att falla ner på vägen. Men det annars så ovanliga fenomenet med isras inträffade två dagar i rad under januari.

– Säkerheten prioriteras alltid högt och vi tror att kunderna har stor förståelse för att Øresundsbron behöver stänga när något kan vara farligt. Is som faller från hög höjd kan ju vara förenat med stora risker, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron, och påpekar att pylonerna är över 200 meter höga.

Trekvart den 22 januari och runt en timme dagen därpå. Så lång tid behövde Öresundsförbindelsen stänga för biltrafik när det fanns en risk för nedfallande is på körbanorna.

Den 23 januari berördes vägtrafiken i båda riktningarna.

– I sådana här situationer kan vi inte göra så mycket än att vänta in bättre väderförutsättningar. Kombinationen av vind och sol dessa dagar gjorde att isen, som lagt sig på pyloner och snedkablar under snövädret, började smälta och falla, säger Ulla V. Eilersen.

Normalt räcker det med att vindriktningen ändras eller att solstrålarna rör sig vidare – så att snö och is fryser till igen eller att det hela faller ner. Att ständigt vara redo med teknisk utrustning och personal för att till exempel knacka bort isen bedöms inte som resursmässigt försvarbart eftersom problemet uppstår så pass sällan, förklarar anläggningsdirektör Bengt Hergart.

Nedfallande is från Øresundsbrons snedkablar. Arkivbild.

– Isen sitter på stora och ytterst otillgängliga ytor. Det är förstås irriterande att vi och andra broägare världen över, som vi samverkar med, inte har hittat några kostnadseffektiva och hållbara sätt att förhindra isbildning eller få bort isen under kontrollerade former, säger Bengt Hergart.

Säkerhetschefen berättar att bron bara har behövt stänga fem av de 19 vintersäsonger som passerat sedan bron öppnade i juli 2000. Den längsta stängningen var i januari 2006, då bron höll stängt i två timmar och 45 minuter i båda riktningarna.

– Vissa vintrar har bron stängt någon enstaka gång, andra vintrar ett par gånger. Men inget år har det varit ett omfattande problem som påverkat lång tid, säger Ulla V. Eilersen och nämner åren som fenomenet förekommit.

– Det rör sig om åren 2005, 2006, 2011, 2017 och 2019.

Tågtrafiken påverkas normalt inte om is faller ner, och det har sin naturliga förklaring.

– Tågen kör ju i stålkonstruktionen under själva körbanan, och är därmed skyddade från det som faller på vägen, säger Ulla V. Eilersen.