Ännu attraktivare att styra gods över Øresundsbron

Slopat tillägg för lastbilar över 20 meter och sänkt pris nattetid gör det nu ännu mer attraktivt för fraktunder att välja Øresundsbron. Satsningen på reducerat pris – med fokus på minskad miljöpåverkan och trängsel på omkringliggande vägnät – får HCS att köra mer över bron.

– Nattrabatten gör att vi i större utsträckning kör nattetid över Øresundsbron under 2019, säger Ole Bolm, sektionsdirektör för det danska transportföretaget HCS.

Varje natt klockan 24-06 är det sedan årsskiftet 15 procent billigare att köra över Øresundsbron för lastbilar över nio meter jämfört med priset före årsskiftet. Nattrabatten gäller för kunder med BroPass Business-avtal.

Dagtid försöker HCS disponera lastbilarna så att det körs på mindre trafikerade tidpunkter. Miljömedvetenheten är viktig för HCS, med ungefär 500 anställda på 14 platser i sex länder, och utifrån de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna vill transportbolaget arbeta för att reducera sitt klimatavtryck.

– Vi ser att allt fler fraktkunder lyfter in miljöaspekten och att det ställs högre miljökrav från slutkunden. För oss på Øresundsbron känns det rätt att både uppmuntra och underlätta en mer miljövänlig trafik, säger Fredrik Jenfjord, chef för marknad och försäljning på Øresundsbron.

Långa lastbilar över 20 meter, så kallade modulekipage, slipper sedan årsskiftet ett 50-procentigt tillägg. Med större lastbilar kan fraktbolag ofta köra färre transporter – men med samma totala mängd gods i lasten.

– Lastbilstypen blir allt mer populär i Skandinavien och eftersom det finns positiva miljöaspekter med modulekipage har vi gjort prissättningen ännu mer fördelaktig, säger Fredrik Jenfjord.

Satsningen kommer att utvärderas under året, men Jenfjord har redan mött positiv respons från kunderna.

– Avskaffandet av tillägg för modulekipage betyder att vi försöker lägga om en del av vår trafik med modulekipage. Utifrån den totala kostnadsbedömningen lönar det sig att köra via bron med denna lastbilstyp, så länge vi klan hålla våra deadlines för ankomsttider, säger Ole Bolm från HCS.

Och han ser ytterligare en anledning att planera om delar av trafiken som en konsekvens av Øresundsbrons satsning.

– Vi slipper i högre grad de stora trafikstockningarna på motorvägsring 3, i norrgående riktning i Köpenhamnsområdet, som dagligen ger oss stora utmaningar, säger Ole Bolm.


Foto: HCS