Nya navigationsljus på Øresundsbron ska leda fartygstrafiken på rätt väg

Ny och modern teknik ska säkerställa effektivare och mer energivänliga navigationsljus för fartygstrafiken under Øresundsbron.

Sammanlagt passerar tre farleder för fartygstrafik Öresundsförbindelsen. Två av dem, Flintrännan och Trindelrännan, går under själva Øresundsbron och det är just på dessa delar som bron ska uppgraderas med ny och mer energieffektiv teknik.

– Den befintliga navigationsbelysningen har guidat fartyg genom farleden ända sedan bron byggdes, men nu ska den bytas ut. Precis som i alla andra projekt som rör Öresundsförbindelsen har vi som målsättning att i möjligaste mån uppgradera till moderna lösningar med lägre energiförbrukning, berättar Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbro Konsortiet.

Flintrännan og Trindelrännan är upplysta med ny teknik, och på lång avstånd kan kaptenen se rött, grönt eller vitt ljus och därigenom hålla kursen genom vattnet mycket exakt.

Flintrännan

Flintrännan är den största farleden i området. Den används av alla större fartyg och passerarunder högbron. Hittills har man använt sig av så kallade ”punktljus”som monterats ut mot havet på vägräcket utmed motorvägen.

Till utseendet påminner de mest om överdimensionerade trafikljus, men framöver ska uppgiften lösas med PEL (Port Entry Light). Den nya belysningen skickar en ljusstråle ien exakt linje som når hela nio nautiska mil (ca 16 km) från bron. På så sätt hinner fartygen korrigera sin rutt i god tid och lägga sig rätt i farleden.

PEL (Port Entry Light) kan ses från nio nautiska mil från bron.

Trindelrännan

Lite närmare den svenska kusten passerar Trindelrännan som framför allt är avsedd förfritidsbåtar. Där kommer befintliga lanternor med vanliga glödlampor att ersättas med LED-lanternor. De nya lanternorna justerar automatiskt ljusstyrkan efter aktuell ljusnivå. Via GPS kommer man dessutom kunna säkerställa att lanternorna blinkar korrekt i förhållande till varandra.

LED-lanternornas ljus kan ses upp till sex nautiska mil (ca 11 km) från Øresundsbron.

Modern LED-teknik kommer att hjälpa seglare genom Trindelrännan.

Ny teknik ger nya fördelar

Med de nya navigationsljusen förväntas den sammanlagda energiförbrukningen minska med cirka 75 procent. Samtidigt passar man på att montera belysningen utmed järnvägen under motorvägen. På så sätt blir det både enklare och säkrare att komma åt och underhålla tekniken i framtiden.

– Med den nya navigationsbelysningen förbättras säkerheten för fartygstrafiken under bron eftersom det blir betydligt enklare att navigera rätt genom farleden. Samtidigt får våra tekniker en bättre arbetsmiljö, eftersom de slipper stå utmed motorvägen när utrustningen ska underhållas, berättar Christian Tolstrup.