Många kortbetalningar medförde längre väntetider i somras

Vissa dagar under sommaren var det exceptionellt lång väntetid vid Øresundsbrons betalstation, främst till följd av ett stort antal kortbetalningar. Ett omfattande analysarbete har inletts för att säkerställa en effektivare betalningsprocess i framtiden.

Självklart kan det bildas kö när många väljer att ge sig ut på vägarna samtidigt, men i somras blev väntetiden lite längre än vanligt vid resor via Øresundsbron. Vissa dagar ringlade sig kön lång ända ut på bron, inte minst i samband med att många gick på semester.

Med det nya betalsystemet hade man hoppats att det omfattande trafikflödet hade kunnat lösas betydligt bättre än tidigare, men som med all annan teknik har det krävts en inkörningsfas där anläggningen måste anpassas för att kunna hantera det stora antalet dagliga passager.

Mot denna bakgrund har ett omfattande analysarbete pågått sedan juli månad. Arbetet syftar till att fastställa orsaken till den långa väntetiden så att problemet kan undvikas framöver.

– Den främsta orsaken till problemet har varit kreditkortsbetalningar. De tog helt enkelt längre tid än förväntat, berättar Håkan Kiendl, chef för Øresundsbrons betalsystem.

Problemen uppstod primärt i körfälten med kortbetalning, medan körfälten för kunder med avtal hos Øresundsbron eller andra bizz-leverantörer överlag fungerade bättre. Under stora resdagar kom det dock extra många resande utan avtal, vilket resulterade i att kön till kortbetalningen sträckte sig ända ned till den tvåfiliga delen av motorvägen varpå snabbfilerna blockerades för avtalskunderna.

Redan efter den första lördagen med lång väntetid kallades extrapersonal in för att kunna minimera problemet och snabbt kunna assistera resenärerna i de olika körfälten. Det resulterade i kortare köer, men under de största resdagarna var det fortsatt ovanligt lång väntetid.

– Just nu håller vi på att utreda hur vi kan förbättra våra kortautomater så att betalning med kort både går snabbare och blir enklare för kunden. Vi gör även justeringar i vårt underliggande system för att snabbare kunna avhjälpa problem vid betalning med registreringsskylt, berättar Håkan Kiendl.

De slutliga justeringarna av systemet förväntas genomföras under hösten. Man kommer bland annat att titta på hur kortautomaterna kan effektiviseras för att minska genomfartstiden framöver.

– Även om automaterna är moderna kan vi konstatera att det tar för lång tid för kunderna att genomföra en kortbetalning, så användargränssnittet måste helt klart förbättras. Samtidigt arbetar vi för att minimera den tid det tar för systemet att genomföra transaktionen, avslutar Håkan Kiendl.