Solceller levererar ström till Øresundsbron

Øresundsbron har tagit en ny solcellsanläggning i drift som kommer att förse hela förbindelsen med ström. Anläggningen kommer att stå för fyra procent av förbindelsens totala elförbrukning och det finns planer på att utöka kapaciteten ytterligare.

Mellan den norra och södra delen av Øresundsbrons betalstation på den svenska sidan, precis intill järnvägen, har arbetet med etableringen av Øresundsbrons senaste initiativ i strävan att göra överfarten mer miljövänlig pågått under årets första månader.  

– Vi har arbetat intensivt för att minska förbindelsens energiförbrukning och sedan öppningsåret har vi lyckats halvera förbrukningen. Nu vill vi se om vi kan producera lite grön el här i närområdet, berättar Bengt Hergart, anläggningschef på Øresundsbro Konsortiet. 

Den nya solcellsanläggningen omfattar 1500 m2 solcellspanler, motsvarande 250 kW, och förväntas kunna stå för fyra procent av den energi som krävs för att driva Øresundsbron på årsbasis. En fin solig dag, vilket det varit ovanligt många av under startfasen, kan anläggningen leverera upp till 25 procent av den totala energiförbrukningen. 

– Dessutom passar anläggningen in i vår befintliga profil här i landskapet kring Lernacken. Solceller är även relativt underhållsfria, åtminstone om det regnar lite. Det har det förvisso inte gjort så mycket den senaste tiden, men vinkeln på solcellerna är sådan att föroreningarna på panelerna i princip är lika med noll, berättar Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbro Konsortiet.  

Dessutom lämpar sig solceller mycket bra till en överfart som aldrig håller stängt.  

– Eftersom förbindelsen konstant förbrukar energi är solenergi ett ganska tacksamt alternativ, eftersom vi inte behöver lagra överskottet i stora batterier eller liknande. Ljuset är ju alltid tänt i tunneln, så därför finns det alltid något att använda strömmen till, berättar Bengt Hergart. 

Solcellsanläggningen är placerad på en vall längs järnvägen, som löper mellan den norra och södra sidan av Øresundsbrons betalstation på den svenska sidan, så den är inte så lätt att se från vägen.  

– Själva anläggningen tog faktiskt inte mer än knappt åtta veckor att få på plats, från det att våra kunniga leverantörer började tillverka den stålställning som solpanelerna är placerade på. I och med att vi fick en ganska sen vinter har de verkligen arbetat effektivt och de sista veckorna inför driftsättningen av anläggningen krävde riktigt hårt arbete.  

Den 2 maj togs systemet i drift och sedan dess har strömförsörjningen varit igång.  

– Det är verkligen helt fantastiskt med tanke på hur länge vi har arbetat med det här projektet. Först teoretiskt – med myndigheter, förberedelser, design och säkerställande av att vi faktiskt skulle kunna bygga anläggningen på ett bra och säkert sätt – tills att anläggningen var på plats och vi äntligen kunde börja producera energi.  

– Vi har verkligen fått en helt fantastisk start. Näst intill ultimat – vi har ju haft sol ända sedan den 2 maj fram till idag, vilket innebär att vi ligger nästan 22 procent över våra beräkningar. Det kunde verkligen inte ha blivit bättre, berättar Christian Tolstrup.  

Den befintliga anläggningen är tänkt som en första fas i ett större projekt, som med tiden kan komma att utökas med ytterligare 2700 m2 solpaneler, motsvarande 450 kW, vilket innebär att anläggningen då kommer att kunna leverera sammanlagt 700 kW.  

– Om vi bygger större än så kommer vi att beskattas som elproducent, även om vi använder all el själva. Så ser lagstiftningen ut idag. Om det ändras tror jag att vi ganska snabbt ska kunna bygga ut systemet ytterligare, berättar Bengt Hergart.  

Även om det inte finns något tidsperspektiv för en eventuell utbyggnad, togs den med i beräkningarna redan under den första fasen.  

– Kablarna och instrumenten är konstruerade för att kunna ta emot en större effekt. Just nu har vi en installerad toppeffekt på 255 kW, men med den strömförsörjning vi förberett finns faktiskt utrymme för upp till knappt 500 kW. Självklart hoppas vi på att kunna fördubbla anläggningens kapacitet i framtiden, avslutar Christian Tolstrup.