Nu blir det fler radiokanaler på Öresundsförbindelsen

Från och med juni månad går en efterlängtad önskan i uppfyllelse, då det blir möjligt att lyssna på fler radiokanaler när man kör i Øresundstunneln. I samma stund som den befintliga utrustningen byts ut, går det att lyssna på svenska och danska P1 och P2.

Under den närmaste månaden kommer FM-utrustningen på Öresundsförbindelsen att uppgraderas, så att lyssnarna kan ta emot fler radiokanaler när de korsar Öresund. Hittills har mottagningen endast omfattat danska och svenska P3 och P4, men nu tillkommer alltså även P1 och P2 för båda länderna.

– Det är många kunder som saknat möjligheten att lyssna på samtliga public service-kanaler i de båda länderna och det är glädjande att kunna erbjuda detta framöver, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Utbudet av radiokanaler har varit detsamma sedan förbindelsen tog form. Då valde man att prioritera P3 och P4, kanalerna som utfärdade trafikmeddelanden.

Rent praktiskt fungerar radiomottagningen genom att Øresundsbron hämtar FM-kanalerna via mottagarantenner utanför tunnlarna, varpå de relevanta kanalerna förstärks och signalerna skickas ut över Öresundsförbindelsen via antenner.

Orsaken till att det blir möjligt att ta emot fler kanaler först nu är det stora område som antennerna måste täcka för att tekniken ska fungera. För detta krävs en omfattande uppgradering och därför har man tidigare bedömt att det varit bättre att vänta med uppgraderingen tills att den befintliga utrustningen behövde bytas ut.

– Det mest kostnadseffektiva sättet att införa nya funktioner är i samband med planerade byten av utrustningar, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Kort avbrott under uppgraderingen
När utrustningen byts ut kommer det inte vara möjligt att lyssna på radio i Öresundstunneln. Avbrottet förväntas vara under en dag och därefter kommer de nya kanalerna att vara tillgängliga.

Utbudet av radiokanaler kommer till en början vara begränsat till public service-kanalerna i Danmark och Sverige, men inom en snar framtid kommer det även vara möjligt att lyssna på kommersiella kanaler utmed förbindelsen för den som önskar. I augusti kommer kanalutbudet att utökas med svenska Retro-FM som första kommersiella kanal.

Utöver de två extra radiokanalerna kommer även mottagningen av trafikdata till bilar och navigationsutrustning att förbättras i samband med uppgraderingen, eftersom även dessa är beroende av FM-signaler.

Øresundsbrons kontrollrum kommer även fortsättningsvis att kunna bryta in och ta över FM-signalen utmed bron, om det t.ex. skulle uppstå en situation som kräver att bilisterna omgående informeras om trafikläget.