Rekordår och förbättrat resultat

Undrar du hur 2017 gick för Øresundsbron och varför och vad konsortiet gör med pengarna? Fokus Öresund har pratat med Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet.

Här är fakta om Øresundsbrons finansiella resultat 2017:

Hur gick det?

Trafiken ökade och slog flera rekord. Intäkterna ökade också. Vinsten före värdeförändring blev 1.070 miljoner DKK, villket är en förbättring med 50 miljoner DKK jämfört med 2016.

Vad var det för rekord?

Liksom 2016 slogs två rekord i juli, antal fordon under ett dygn (32.000 fordon den 22 juli) och antal fordon under en månad (847.100 passager). 7.530.255 fordon passerade sammanlagt bron under året, vilket överträffade det tidigare rekordet från 2016. I juni 2017 firades att 100 miljoner bilar passerat bron sedan den öppnade år 2000.

Varför går det så bra?

Det är framför allt fritidstrafiken som är den största framgången. Den ökade med 336 bilar (5,6 procent) per dag. Fritidsresenärerna har inte bara blivit fler, de har också ökat det antal resor de gör under ett år. Bakgrunden är goda konjunkturer i Danmark och Sverige. Øresundsbron gör också ett intensivt arbete med att serva kunder med inspiration, tips och erbjudanden för upplevelser på andra sidan. Det bidrar också till det ökade resandet och därmed den ökade integrationen över sundet.

Vad gör konsortiet med pengarna?

Pengarna används till att betala tillbaka de lån som finansierade bygget av förbindelsen och landanläggningarna. Under 2017 kunde konsortiet minska den räntebärande nettoskulden för bygget av förbindelsen med 1.247 miljoner DKK. Med den senaste trafikprognosen kan Øresundsbro Konsortiets skuld komma att vara återbetald år 2033.

Styrelsen föreslår en utdelning 2018 med 1.070 miljoner DKK till ägarbolagen, så att de kan börja betala av på lånen som finansierat landanläggningarna.

 

Läs pressmeddelandet

Caroline Ullman-Hammer kommenterar resultatet 2017: