Ny broschyr om Peberholm

Intresset är stort för den konstgjorda ön som förbinder tunnel och bro på Öresundsförbindelsen. Nu finns spännande fakta om ön och havet runtomkring i en ny broschyr.

På Peberholm har växter, fåglar, insekter och smådjur fått råda sig själva ända sedan ön stod klar 2000. Ingen mänsklig hand har varit inblandad i utvecklingen. Resultatet har blivit en helt unik miljö, där över 30 fågelarter, 400 växtarter, 500 insektsarter och 30 olika spindelarter nu har etablerat sig. I havet runtomkring frodas en stor koloni blåmusslor, krabbor och fiskar, liksom havstulpaner, kräftdjur och mossdjur.

Peberholm röner stort intresse bland biologer världen över, som söker sig till ön för att studera hur en naturmiljö kan utvecklas från ingenting om den lämnas ifred. Även hos allmänheten är intresset för ön stort.

Därför har nu Øresundsbro Konsortiet, i samarbete med externa experter från bl.a Sea-U i Malmö och Moe i Danmark, tagit fram en broschyr på fyra språk om Peberholm.

Läs:

”Peberholm och vattnet omkring”

”Peberholm och vandet omkring”

”Peberholm and its surrounding waters” 

”Peberholm und die umliegenden Gewässer”