Nya målningsplattformar börjar ta form

Det blir ingen automatiserad målning av Øresundsbron med hjälp av robotar. Nu ska målningsplattformarna utformas så att de kan bemannas med traditionella målare.

Om två år börjar arbetet med att måla om Øresundsbrons stålfackverk, en yta på 300.000 kvadratmeter. Arbetet beräknas vara klart år 2032. Eftersom det inte finns färdig teknisk utrustning på marknaden som kan användas, håller  Øresundsbro Konsortiet på att ta fram egna lösningar. En av dem gick ut på att robotar skulle ta hand om tvättning och målning. Där har man nu fått tänka om.

Det visade sig, att tekniken för att utföra automatiserad målning inte är tillräckligt utvecklad ännu. Att börja utveckla ny teknik och nya metoder skulle ta för lång tid, eftersom målningen måste påbörjas enligt plan, för att inte äventyra brokonstruktionen.

– Så vi tvingades lägga de planerna på hyllan och har beslutat att målningen istället ska utföras med traditionella målare, säger Johan Nord, projektledare vid Anläggningsenheten vid Øresundsbro Konsortiet.

De nya målningsplattformarna kommer innebära stora utmaningar.

– Att säkerställa säkerhet, miljö, arbetsmiljö och förutsättningar för målning på hög höjd över havet är inte helt enkelt. Att dessutom göra det med målsättningen att inte påverka varken tågtrafiken eller vägtrafiken, innebär att kraven på att hitta lösningar är höga, säger Johan Nord.

Enligt Johan Nord finns det i dagsläget en god bild över hur målningsplattformarna kommer att se ut, men det återstår mycket innan det är färdigt. Fram till årsskiftet pågår arbetet med att hitta lösningar. Efter årsskiftet inleds arbetet med att säkerställa att konstruktionerna håller och att brons konstruktion inte överbelastas.

Projektet ommålning sysselsätter i dagsläget upp mot tio personer som arbetar mot pressade tidsscheman, även om ommålningen av bron först ska påbörjas 2019.

 

Läs tidigare artikel om ommålningsprojektet:

Stålfackverken målas om

 

Se filmen om ommålningen:

Ommålningen – the movie

 

Text: Ingrid Boije/Sanna Holmqvist