Följ med till Øresundsbrons dolda rum!

I serien Dolda Rum får du följa med bromedarbetaren Christian till platser på Öresundsförbindelsen som inte är tillgängliga för allmänheten.

Denna gång är det dags att ta turen till tågdäck, under bron.