Häng med till brons dolda rum!

Undrar du hur det ser ut uppe i pylonerna? Eller nere på tågdäck? Eller på Peberholm? Eller någon annan plats på Öresundsförbindelsen, som inte är synlig när man kör över?

Nu publicerar Fokus Öresund serien Dolda Rum: videohälsningar från Øresundsbron, i vilka du får följa med bromedarbetaren Christian till utrymmen på förbindelsen som allmänheten normalt inte har tillgång till.

Första filmen: en tur upp i pylonen.