Fastighets-VD med stark tro på regionen

Svenska uppköp av danska fastigheter bara ökar. Varför det och varför nu? Fokus Öresund tog en pratstund med Anders Jarl, VD för Wihlborgs, som är en av de största investerarna.

Wihlborgs bygger, äger och förvaltar kommersiella fastigheter, alltså fastigheter som rymmer kontor och butiker. Bolaget har funnits sedan 1923 och hade en gång bestånd över hela Sverige. Sedan mitten av 00-talet har man koncentrerat sitt innehav till Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

– Vi tror på Öresundsregionen. Här växer det fram en samlad, gemensam marknad med 4 miljoner invånare. Integrationen över Öresund skapar tillväxt och det ska vi vara med och tjäna pengar på, säger Anders Jarl.

Wihlborgs är en av de stora aktörerna när det gäller de senare årens stadigt ökande trend med svenska bolag som investerar i fastigheter i Danmark. Enligt en undersökning som Öresundsinstitutet gjorde i maj ägde svenska aktörer då fastigheter för 40 miljarder SEK i Danmark. Till det kan man lägga, att Wihlborgs köpt ytterligare 15 fastigheter i juli, för 2,3 miljarder SEK. I september meddelades ytterligare ett köp, i Alleröd, för 82 miljoner DKK (cirka 105 miljoner SEK).

Wihlborgs är ingen nykomling på danska marknaden. Redan 1996 köptes de första fastigheterna i Köpenhamn. Men de senare åren har Wihlborgs ökat takten. 2016 köptes 13 fastigheter, 2017 har man köpt 17 sammanlagt. Det samlade värdet av bolagets fastigheter i Danmark uppgår nu till 6,5 miljarder SEK.

– Danmark drabbades hårt av finanskrisen. Nu börjar återhämtningen. Det betyder att det finns en större tillväxtpotential där än i Sverige, som inte drabbades lika hårt. Det är vår bedömning. Vi agerar alltid långsiktigt och det är just på lite längre sikt som vi ser att den här tillväxten kommer komma.

Att hyrorna är lägre i Danmark än i Sverige gör också fastigheterna billigare på danska sidan. I Sverige kostar det mer att köpa än att bygga nytt, medan det är tvärtom i Danmark. Men på sikt kommer de danska  hyrorna stiga, menar Anders Jarl.

En bidragande faktor till den svenska köpfesten är att danska pensionsbolag sett över sitt fastighetsbestånd och valt att sälja delar av det. Två av säljarna till Wihlborgs har varit Danica och Unipension.

– Unipension har bestämt sig för att inte äga några fastigheter alls. Danica har valt att koncentrera sitt innehav till centrala Köpenhamn och avyttra fastigheter i ytterområdena. Det är inte lika stora risker med centrala fastigheter. Eftersom de är pensionsbolag, inte fastighetsbolag, ska de inte ta för stora risker.

Fastighetsinvesteringarna har ökat under en period då regionen i övrigt präglats av stämningen att integrationen kommit av sig. Gränskontrollerna har satt upp hinder på många plan, inte bara fysiskt. Men Anders Jarl delar inte pessimismen.

– Integration och tillväxt pågår hela tiden, de går inte att stoppa. Utveckling kan bromsas in ett tag, som följd av diverse dåliga beslut, men den pågår ändå. Det har varit en tuff period för regionen, men tillväxten finns, det är ingen tvekan om det.

Samtidigt tillägger han, att han inte tror att Wihlborgs köp av fastigheter i Danmark egentligen bidrar så mycket till integrationen. Det kanske är mer på ett symboliskt plan, resonerar han, att det är bra att svenska företag syns i Danmark.

– Fast vi tar med oss svensk företagskultur och svensk syn på service och förvaltning, det är en sorts integration. Och vi köpte ett hus där Mercedes hade kontor, som sedan flyttade över till ett av våra hus i Malmö. Det hade de nog inte gjort om inte vi köpt. Så visst är vi med och driver utvecklingen över sundet.

 

Text: Sanna Holmqvist