I tunneln när ingen ser…

Fyra gånger om året dubbelriktas trafiken i Öresundstunneln så att Öresundsbro Konsortiet ska kunna utföra underhåll. Första natten stängs ena tunnelröret helt för trafik, där utförs arbetena, och i andra tunnelröret kör trafiken åt båda håll. Nästa natt görs samma sak fast i andra tunnelröret.

Har du undrat vad det egentligen är som sker i det stängda röret när ingen trafik är där? Så här såg det ut nu senast, i maj. Då bytte man ut en del trasig teknik, däribland en påkörd ljusskylt, satte upp ny belysning vid nöddörrarna samt lagade betongen vid tunnelinfarten.

Indløftning og montering af ny renoverede drainage pumper.

Malerne afrenser tunnelportalernes beton flader.

Opsætning af grønne evakueringslamper ved escapedøre. (fire hold)