”Bra resultat, men vi ska bli ännu bättre!”

Tre frågor till Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet, om att trafik och intäkter ökar på bron under årets första kvartal.

Fler och fler kör över Øresundsbron. Närmare bestämt 521 fler motorfordon per dygn än under första kvartalet 2016. Driftskostnaderna minskar, och intäkterna ökar, liksom räntekostnaderna.

Sammantaget ger detta ett resultat på 209 miljoner DKK före värdeförändring under årets första kvartal. Det är en minskning med 4 miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

Det visar konsortiets första delårsrapport.

1. Årets första finansrapport visar att trafiken och intäkterna ökar på bron. Är du nöjd?

– Det är väldigt glädjande att trafiken ökat så bra. Det beror på våra satsningar på våra BroPass-kunder i år, bra kampanjer, tips och erbjudanden och framför allt är vi aktiva i våra sociala medier. Det har gett oss rekord i antal nya BroPass-kunder första kvartalet. Så visst är jag nöjd, men ser jag till intjäningen, kan vi bli bättre!

2. Påsken inföll i årets andra kvartal, förra året inföll den i första. Hur påverkar det siffrorna?

Under en långhelg kör färre pendlare och fler fritidsresenärer, vilket i år gett en ökad pendling men en lägre siffra för fritidstrafiken under första kvartalet, jämfört med samma period förra året. Generellt ser vi en ökning både i pendlingstrafiken och i fritidstrafiken.

3. Vinsten minskar som följd av ökade räntekostnader. Vad har du för kommentar till det?

– Räntekostnaderna ökar med 15 miljoner DKK, huvudsakligen som en följd av högre inflation i Sverige och Danmark. Vi har budgeteret för högre inflation i år, men utvecklingen under det första kvartalet har varit ännu kraftigare. Vi påverkas av konjunkturer, inflation och ränteläge, det är inte så konstigt. Vi förväntar oss att hålla budget under hela året, så det är inte så dramatiskt.

Läs delårsrapporten Q1

 

Text: Sanna Holmqvist