Hotad toffelmossa hittad på Peberholm

Smal toffelmossa är listad som hotad i Sverige. Men på Peberholm lever den och frodas, visar ny inventering.

Det var under 2016 som Lunds Botaniska Förening genomförde en inventering av Peberholms mossflora. Föreningens botaniker besökte ön vid flera olika tillfällen under året, för att göra sin kartläggning. Senast det gjordes var 2005. Då visade inventeringen att det inte fanns så stor förekomst av mossor. Men nu, tolv år senare, är läget ett annat.

Totalt påträffades 50 olika sorters mossor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2005.

Extra glada var botanikerna att hitta flera olika sorters toffelmossa, bland annat så kallad smal toffelmossa, Aloina aloides, vilken i Sverige är listad som starkt hotad.

Troligen är det närheten till Lernacken och Vens Backafall, kända kärnområden för släktet, som gjort att den spridit sig till Peberholm.

Toffelmossorna förekommer på bar, solexponerad jord där växtligheten inte blivit allt för tät.

Foto: Staffan Nilsson/Lunds Botaniska Förening
Toffelmossor är inte helt enkla att bestämma och kräver detaljerade studier med lupp, så vilken art som bilden faktiskt föreställer är oklart. Sannolikt är det styv toffelmossa, som även om den är ovanlig trots allt är den vanligaste arten av toffelmossa.

Fakta: Peberholm är den konstgjorda ön på Öresundsförbindelsen. Den byggdes för att bron skulle kunna övergå i tunnel närmast den danska kusten. Peberholm är byggd av material från havsbotten, som grävdes upp  under brobygget. Sedan den byggdes har den fått utvecklas fritt, utan inblandning av människohand. Det gör att växter, fåglar och smådjur har etablerat till, till stort intresse för botaniker och andra experter, i Sverige och Danmark, men också internationellt. Peberholm är naturskyddsområde och inte tillgängligt för allmänheten.

Text: Sanna Holmqvist/Ingrid Boije

Läs mer om Peberholm