Stora utmaningar under 2016 för arbetet med samhällsansvar och säkerhet

Gränskontroller och gående i tunneln påverkade under 2016 Øresundsbrons arbete med samhällsansvar och säkerhet. Ommålning av stålfackverken och ombyggnad av betalstationen är nystartade projekt inom miljöarbetet. Om detta kan man läsa i Øresundsbrons CSR-rapport.

Nu har Øresundsbro Konsortiet publicerat sin årliga CSR-rapport, ”Samhällsansvar och hållbar utveckling” för 2016. I den berättar Konsortiet om sitt arbete för att bidra till samhället runtomkring, insatser för arbetsmiljö och omkringliggande miljö. Rapporten visar att 2016 innebar speciella utmaningar.

Øresundsbrons viktigaste insats för samhället och regionens utveckling är att tillhandahålla en säker och tillgänglig förbindelse. Gränskontrollerna innebar en utmaning under 2016, med stora försämringar för framför allt tågresenärerna, menar Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet:

– Det kan få konsekvenser på lång sikt för viljan att bo och arbeta på olika sidor av sundet. En god, fungerande förbindelse för både bil och tåg håller igång integrationen i regionen. Även sämre förutsättningar för att locka intressanta företagsetableringar till regionen kan påverkas.

Under 2016 var antalet människor som försökte ta sig till fots över förbindelsen, i väg- och tågtunneln. Sammanlagt 159 tillfällen. Det har påverkat arbetet med säkerheten på förbindelsen.

– Det handlar om säkerheten både för dem som går, men också för dem som färdas i bil och tåg. Vi har satt upp värmedetekterande kameror vid tågtunnelmynningen. Med dem upptäcker vi intrången i tid och kan larma polis.

Øresundsbro Konsortiet strävar efter att anläggningen ska vara miljömässigt hållbar. När det är dags att byta utsliten teknik, övervägs alltid de mest miljövänliga och hållbara alternativen. Under 2016 har ett stort projekt satts igång för att måla om brons stålfackverk. Det ska göras med mesta möjliga hänsyn till miljön.

En ombyggnad av betalstationen startade också under 2016. Fler farthinder installeras och dessutom en ny portal, som bland annat ska förbereda för modernare betalningslösningar.

– Med bättre flöde i betalstationen och lägre hastigheter förbättras miljön för våra anställda, kunder och omgivning, säger Caroline Ullman-Hammer.

Läs Øresundsbro Konsortiets CSR-rapport ”Samhällsansvar och hållbar utveckling.” https://www.oresundsbron.com/sv/info/document https://www.oresundsbron.com/da/info/document

Läs mer om ombyggnaden av betalstationen.