Ommålningen – the movie

Se filmen om hur ommålningen av stålfackverken ska gå till.

Stålfackverken på Øresundsbron ska målas om. Det är ett gigantiskt projekt som vi berättat om tidigare här i Fokus Öresund. En särskild målningsplattform ska konstrueras och under 2016 har testmålningar genomförts ute på bron.

Øresundsbro Konsortiets danska ägare, Sund&Baelt, har gjort en film om projektet. Häng med projektledare Hanna Nilsson ut på bron och hör hur hon och hennes kollegor förbereder för ommålningen.