Nästa portal på gång: Fem frågor till Håkan Kiendl, chef Betalstationen

Vad är det ni gör i betalstationen?

För några veckor sedan monterades den nya portalen på norra sidan, i riktning mot Danmark. Den 6-8 mars är det dags att montera portalen på södra sidan, i riktning mot Sverige.

Vad är de nya portalerna bra för?

De kommer bland annat innehålla ett nytt högteknologiskt video/vdc-system för identifiering av fordonstyp. På sikt kommer det vara möjligt att använda nummerplåtsavläsning, så slipper kunderna ha bizz. Alla banor får samma teknik. Kunderna kan alltså välja mellan fler banor och vi kan välja vilken bana som just för tillfället lämpar sig bäst att låta t.ex lastbilar köra i. Det ger större kapacitet och snabbare passage.

Hur kommer monteringsarbetet gå till?

Arbetet kommer så långt det är möjligt fortgå utanför rusningstrafik, för att minimera störningarna för kunder. Sedan stänger vi fyra banor i taget, för att montera upp tre ben och en överliggare, alltså taket som ligger på benen. Till slut kommer vi ha portalen över nio banor, som är så många vi ska ha i det nya systemet.

Måste ni verkligen bygga om precis nu, när genomfarten redan bromsas upp av gränskontrollerna?

Utbyte av utrustning på bron gör vi när den gamla uppnått sin tekniska livslängd. Nu har turen kommit till betalstationen. Så visst blir det mycket på en gång. Men gränskontrollerna råder vi inte över, vi vet inte hur länge de kommer vara kvar.

Märker ni någon irritation från kunderna?

Mitt intryck är, att de flesta vet vad vi gör och varför vi gör det. Fast det är klart att det kan upplevas stökigt med en så stor ombyggnad. Det är därför vi, så långt det är möjligt, förlägger arbetet utanför rusningstrafik och stänger så få banor som möjligt. Vi tror att våra kunder vet, att när vi väl är klara, så kommer det nya systemet göra passagen smidigare för dem. Så på lite längre sikt är ombyggnaden till kundernas fördel.

 

Bilder från monteringen av portalen på norra sidan

Text och bilder: Sanna Holmqvist