En bro som går rakt ner i havet…?

Den här bilden är en av de mest publicerade av Øresundsbron. Det är förstås för att det är en fin bild, men också spektakulär: den ser ut att visa en bro, som går rakt ner i havet.

Bilden är tagen 2002 och visar Öresundsförbindelsen/Øresundsbron, som öppnade år 2000. Den förbinder Sverige och Danmark med varandra. Förbindelsen består av en 8 kilometer lång bro som, via den konstgjorda ön Peberholm, övergår i en 4 kilometer lång tunnel. Det är för närheten till Copenhagen Airport och för skepp, som inte kan passera under bron men nu kan passera över tunneln, som förbindelsen är både tunnel och bro.

Det är Peberholm, som bilden visar.

Den konstgjorda ön Peberholm byggdes, för att skapa en fast punkt där bron kan gå över i tunnel. En ring med stenar lades ut och sedan fylldes utrymmet med material från havsbotten, som man fick upp under grävningarna för brobygget.

På bilden är Peberholm mycket kal och stenig. Men med tiden har växt- och djurliv fått växa till sig helt fritt, utan inblandning av mänsklig hand. Det har skapat en unik natur, som röner stort intresse från biologi-experter världen runt.

Varje dag passerar nästan 70.000 personer över Øresundsbron i bil eller tåg.

Bilden är tagen av Jan Kofod Winther, Øresundsbron (copyright Øresundsbron).

Läs mer om Øresundsbron 

Ladda ner broschyren ”Øresundsbron och regionen 15 år