Arbetet för bättre mobiltelefoni fortsätter

Det har blivit bättre, men fortfarande bryts mobilsamtal på Öresundsförbindelsen. Nu ska de danska nätägarna uppgradera utrustningen, så att fler operatörer ska kunna erbjuda 3G- och 4G-täckning i Øresundstunneln.

Under 2015 och 2016 har Øresundsbro Konsortiet arbetat med ett projekt för att avhjälpa problemen för mobilsamtal på förbindelsen. Det har vi berättat om i tidigare artiklar här i Fokus Öresund. Problemen berodde inte på dålig täckning, som man kan tro, utan snarare det omvända; ute på förbindelsen nås man av signaler från flera olika master på land samtidigt. För många signaler stör samtalen. Överlämningen mellan de olika masterna fungerade inte heller alltid.

– Det problemet har vi nu minimerat genom att bygga en dominant cell. Det innebär att vi ökat antalet repeatrar på bron och Peberholm, så att samtalen inte hoppar över till andra basstationer på fastlandet, säger Peter Myrbäck, teknikansvarig Kommunikation, vid Øresundsbro Konsortiet.

Men fortfarande bryts samtal, trots bra täckning.

– Telefonen kan vara uppkopplad mot en basstation på fastlandet istället för den lokala basstationen. Därför kan man ofta uppleva att man har kontakt med nätet men dålig signalstyrka.

Vissa mobiloperatörer, t.ex TDC, saknar avtal med operatör i det andra landet att ta över pågående samtal. Deras kunder får därför alltid avbrott i sina samtal när de passerar över Öresund.

På högbron kan samtalen brytas för att man tappar signal från sin hemmaoperatör och telefonen tar god tid på sig innan den börjar leta efter utländska operatörer. I tunneln kan också problem uppstå.

– Kundens telefon kan vara låst till 3G eller 4G, men ingen operatör har 4G-täckning i Øresundstunneln idag. Endast 3 och TDC har valt att ha täckning på 3G. Övriga har endast 2G-täckning. De danska mobiloperatörerna äger frågan om när de ska driftsätta nya tjänster i Øresundstunneln.

Peter Myrbäck och hans kollegor menar att de kommit så långt som de kan för Øresundsbro Konsortiets räkning med att lösa frågan. För att komma vidare har Konsortiet fortsatt dialogen med nätägarna/operatörerna. I februari hölls senaste mötet.

– Då bestämdes att de danska nätägarna ska uppgradera utrustningen i Øresundstunneln, så att alla danska operatörer ska kunna ha 3G och 4G täckning där. Tidplanen är satt till slutet av 2017.

 

Text: Sanna Holmqvist