24 miljoner passager på tio år gör EasyGo till succé

Res genom Europa och använd din vanliga bizz för betalning i alla betalstationer. Det är idén bakom EasyGo, som nu fyller tio år. Än så länge ingår enbart några få länder, men planen är att utvidga.

EasyGo är ett samarbete mellan vägoperatörer, som vill underlätta resandet genom Europa. Tanken är att man ska kunna använda ett och samma betalningsmedel vid passager på alla betalvägar.

Nu fyller EasyGo tio år. Än är man inte framme vid målet om att ha med sig hela Europa. Det är idag Skandinavien och (för vissa fordon*) Österrike som är med. Arbetet pågår för att få fler länder med i samarbetet.

Det fungerar så här: Om du har en ØresundBizz, så ingår tjänsten EasyGo Basic i den. Det innebär du med ditt motorfordon* kan använda din bizz att betala med på alla vägar, broar, tunnlar samt några färjelinjer i Norge, Sverige, Tyskland och Danmark.

EasyGo är den första betalningslösningen i sitt slag över nationella gränser i Europa. De allra första planerna för samarbetet tog form 2004, under bygget av Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Så småningom gjorde norska Statens Vegvesen och svenska Transportstyrelsen gemensam sak med danska Sund&Baelt, som driver Storebaeltsbron, samt svensk-danska Øresundsbro Konsortiet, som driver Øresundsbron. De fyra startade EasyGo 2007. ASFINAG i Österrike* gick med i samarbetet 2009.

Diskussioner med nya partners
Samarbetet har blivit en stor succé. 24 miljoner EasyGo-transaktioner, motsvarande 700 miljoner EUR, har genomförts under de tio år som gått sedan starten.

– EasyGo är ett fantastiskt system, som underlättar resandet. Varje dag drar våra kunder nytta av att kunna köra genom betalstationer i hela Skandinavien utan att behöva stanna, säger Göran Olofsson, chef Leverans vid Øresundsbro Konsortiet.

EasyGo vill nu gärna locka fler europeiska aktörer att bli partners. Redan har viktiga steg tagits, bland annat genom tekniska anpassningar för vägoperatörer inom EETS (European Electronic Toll Service)-samarbetet.

– Vi för just nu samtal med flera europeiska länder om att bygga ut EasyGo-servicen, säger Mogens Hansen, finansdirektör vid Sund & Bælt Holding och ordförande för EasyGo’s styrgrupp.

För mer information, kontakta:
Göran Olofsson, chef Leverans, Øresundsbro Konsortiet, +46 40 676 60 00 (DK version +45 33 41 60 00)

Mogens Hansen, finansdirektör Sund&Bælt Holding, tel: +45 33 93 52 00

Läs mer på easygo.com

*Lastbilar på över 3,5 ton behöver tilläggstjänsten EasyGo+, som inte tillhandahålls av Øresundsbro Konsortiet. Dessa kan då även köra genom Österrike.