Solceller ska spara energi på Øresundsbron

Med egen solcellsanläggning skulle Öresundsförbindelsen kunna minska sin energiförbrukning med upp till 10 procent. Nu har en bygglovsansökan lämnats in.

Øresundsbro Konsortiet letar ständigt efter nya sätt att minska Öresundsförbindelsens energiförbrukning. I takt med att teknik och utrustning på förbindelsen blir sliten och måste bytas ut, ser man sig om efter miljövänligare lösningar. Bland annat har belysningsarmaturen längs hela bron bytts ut mot elsnålare alternativ.

Nu vill konsortiet, tillsammans med Svedab som äger landanläggningarna, ta steget vidare och hitta miljövänligare energikällor. Därför har man nu lämnat in bygglovsansökan för en solcellsanläggning.

– Syftet är i första hand att bidra med elförsörjningen till Øresundsbro konsortiets elkraftsystem. Vi räknar med att vi skulle kunna minska vår energiförbrukning med upp till 10 procent, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Solcellspanelerna ska placeras mellan norra och södra sidan av betalstationen och ligga minst 3 meter från körbanan, bakom vägräcket och vägbelysningen.

– Vi är medvetna om, att placeringen av solcellpanelerna längs motorvägen och invid betalstationen möjligen kan bli en utmaning i förhållande till trafiksäkerhetsreglerna. Men vi är säkra på att vi kan hitta lösningar tillsammans med berörda myndigheter, så att projektet kan realiseras. Vi kommer arbeta vidare med riskanalyser när bygglovsansökan har blivit godkänd, säger Bengt Hergart.

Solcellspanelerna ska placeras mellan norra och södra sidan av betalstationen

Fakta
Panelerna kommer vara på 4300 m2. Den totala toppeffekten kommer uppgå till cirka 700 kW. Anläggningen beräknas därmed kunna minska koldioxidutsläppet med cirka 478 ton årligen och med cirka 11.960 ton under sin livslängd. Anläggningen beräknas producera cirka 670Mwh årligen, och under sin livslängd cirka 16.750Mwh.

OBS! Bilden är ett montage.