Nya portalen tar plats i betalstationen

Nej, det är nog ingen som missat att det pågår stora saker i betalstationen. Tålmodiga kunder har kryssat mellan avstängda banor och grävskopor. Många har säkert undrat när stöket ska vara över. Det som pågått är ett omfattande arbete med att sätta upp en ny portal, som Fokus Öresund berättat om tidigare. Portalen ska vara förberedd för nya och moderna betalningslösningar, t.ex nummerplåtsavläsning. Det kommer bli en förbättring både av miljö och genomfart för kunderna.

I måndags var det extra stort pådrag. Då anlände den nya portalen. I flera delar, som skulle sättas ihop.

Hallå där, Johan Nord, projektledare Anläggningsenheten:

Vad gjorde ni i måndags egentligen?
I måndags monterades två tredjedelar av portalen på norra sidan (riktning Danmark). Sista tredjedelen monterades under tisdagen. Arbetet på plats handlar om att skruva samman portalens olika delar, som byggts på fabrik. Portalen är vid leverans förberedd med alla kablar och all utrustning som krävs för att tekniksystemen ska fungera.

Vad är nästa steg i projektet?
Det är att montera alla 42 kameror i portalen, och injustera dem med millimeterprecision, för att avläsningen av fordonen ska bli korrekt. Vecka 10 monterar vi portalen på södra sidan (riktning mot Sverige). När portalerna kommit på plats och vi återställt krockskydd, refuger osv. återstår bara arbete i våra datorsystem. Med några undantag är alla mjukvaror färdiga, så att vi kan köra igång testerna.

När är projektet avslutat och har ni hållit tidsplanen?
Det nya systemet ska vara klart enligt tidsplan den 19 april 2017 och det kommer vi hålla. Det är många saker som fortfarande måste komma på plats, men vi kommer klara det. Efter den 19 april 2017 påbörjar vi provdrift, för att säkerställa stabilitet i systemet och få alla rutiner på plats i organisationen.

Har ombyggnadsarbetet ställt till mycket oreda i betalstationen?
Givetvis har det inte gått obemärkt förbi att vi har gjort ett omfattande arbete i betalstationen. Att detta periodvis bidrar till köbildning och väntetid är beklagligt, men ofrånkomligt, eftersom vi tvingas spärra banor för att gjuta betongfundament. Fundamenten är 8 meter långa, två meter breda, en meter tjocka, väger ca 50-ton/st.

Johan Nord, projektledare Anläggningsenheten