Färre hjälptelefoner på förbindelsen

Mobiltelefoner och effektivare övervakning gör hjälptelefonerna överflödiga. Framöver kommer de enbart finnas i tunneln på Öresundsförbindelsen.

222 nödtelefoner på Öresundsförbindelsen ska bli 184. Under nästa år kommer totalt 38 telefoner utomhus på bron att plockas bort. Telefonerna i tunneln blir kvar. De övriga ersätts med skyltar som visar var man ska ringa om man behöver hjälp.

– Vi har gjort bedömningen att det inte längre finns behov för fasta SOS-telefoner ute på förbindelsen, säger teknikansvarige Peter Myrbäck. Den nya driftövervakningstekniken har förbättrat trafikövervakningen. Idag kan dessutom kunderna snabbt ringa efter hjälp på mobiltelefoner.

Nödtelefonerna i tunneln blir kvar på grund av högre säkerhetskrav i tunnlar.

Efterhand som teknisk utrustning på bron blir gammal och sliten, omprövas alltid behovet innan den byts ut.

– När man bygger en så stor anläggning för första gången är det mycket svårt att förutse alla behov för dess 100-åriga livslängd. Det är naturligt att vissa saker överdimensioneras. Vi tittar hela tiden på drift- och underhållskostnader, aktuella behov och bäst-före-datum på i princip allting. Vi vill gärna komma undan onödiga kostnader för sådant som inte är nödvändigt ur säkerhets- eller driftsynpunkt, samtidigt som vi tittar på nya moderna lösningar och byter till mer effektiv och modern teknik, säger Niclas Malmström, chef teknisk drift vid Øresundsbro Konsortiet.