”Bron blir inte flaskhals på mycket länge”

Kapaciteten på infrastrukturen över Öresund debatteras flitigt. Men hur trångt är det på bron egentligen? När blir det problem och är det verkligen bron som blir flaskhalsen? Problemen kommer bli på land, långt innan de uppstår på bron, menar Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Ända sedan Øresundsbron öppnade år 2000 har man diskuterat hur länge den egentligen kommer räcka till kapacitetsmässigt och när det kommer att uppstå trängsel på motor- och järnväg. Med återkommande mellanrum gör konsortiet prognoser. Varje gång räknas nya omständigheter in, som inträffar i omvärlden och påverkar belastningen.

– Kapaciteten över sundet är en oerhört viktigt fråga för hela samhället. Øresundsbron är den viktigaste porten till och från Sverige, för bilar, persontåg och godståg. Därför är det inte heller bara vi som intresserar oss för frågan, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

De rapporter som tagits fram av forskare och myndigheter, bland annat i samband med Sverigeförhandlingen, visar samma sak som konsortiets egna beräkningar. Kapaciteten på brons motorväg kommer inte bli något problem inom överskådlig tid. Nyligen gjorde konsortiet en prognos som går fram till år 2040. I den räknar man med en årlig trafikökning på 2-2,5 procent på motorvägen. Även inräknat en effekt från den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen, kommer det finnas gott om vägutrymme på bron under perioden som prognosen omfattar.

Inte heller järnvägskapaciteten kommer bli något problem för kommande år. 2015 gjorde konsortiet den senaste prognosen, som också omfattar järnvägen. Idag kör ungefär 25 godståg över bron per dygn. År 2035 beräknas det vara 39 godståg per dygn. Brons kapacitet ligger på cirka 89 godståg per dygn, utan att det påverkar persontågen negativt.

– De stora trängselproblemen kommer uppstå på land, inte på bron. Det är på landanläggningarna kapaciteten inte är tillräcklig, säger Caroline Ullman-Hammer.

Framför allt är det runt Copenhagen Airport i Kastrup som det kommer bli trångt. En utbyggnad som delar godstrafiken och persontrafiken är nödvändig.

– Det finns flera förslag på lösningar och det man väljer måste vara robust och hålla för både en utbyggnad av flygplatsen och effekter av den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen. Även biltrafiken till och från flygplatsen är idag ansträngd.

Fler perronger i Örestad, spårutbyggnad av Södra stambanan mellan Malmö och Lund och åtgärder på Kontinentalbanan, så att flera regiontåg och fler godståg kan samköras, behövs också.

Konsortiets prognos från 2015 räknar inte in effekter av den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, eftersom det rått osäkerhet kring när den egentligen öppnar.

– Men eftersom bron kan klara ökad belastning med så god marginal, är slutsatsen densamma, även om den förbindelsen räknas in, menar Caroline Ullman-Hammer.

Kapaciteten över Öresund är ett hett diskussionsämne just nu, senast vid den stora infrastrukturkonferensen i Helsingborg för ett par veckor sedan, där många spännande frågor dryftades, menar Caroline Ullman-Hammer. Hon understryker att konsortiet varken har någon hållning till nya förbindelser eller vilka det i så fall skulle vara. Hon betonar, att det är naturligt att diskussionerna om framtidens lösningar förs nu, eftersom det tar så lång tid att genomföra infrastruktursatsningar, särskilt på järnvägen.

– Men det sägs ofta, att det ”snart är trångt på bron”, vilket inte är sant. Det visar både våra och andras beräkningar. Det är viktigt att diskussionerna utgår från korrekta fakta. Och de är, att det inte är bron som kommer bli den första framtida flaskhalsen.