Fyra frågor om delårsrapporten till Caroline Ullman-Hammer, VD Øresundsbro Konsortiet

1. Motorvägstrafiken ökade med 4,6 procent under årets första nio månader. Vi får gå tillbaka till tiden före finanskrisen för att se liknande tillväxt. Vad beror det på?

Det känns som det finns mycket driv och saker på gång i regionen. Även om gränskontrollerna har dragit ner intresset av att pendla till ett jobb på danska sidan, är det mycket som händer som ger ökad personbilstrafik. Jag hoppas och tycker mig kunna utläsa av det marknadsarbete vi gör att det ger mycket gott resultat, direkt ut mot BroPass kunderna.

I september när snabbturen kom tillbaka efter sommaruppehållet blev den direkt utnyttjad. Många uppskattar möjligheten att bara sticka över, gå en tur på stan eller äta på restaurang. Våra erbjudanden och tips fungerar jättebra för att stimulera trafik över bron.

Det är långt fler än tidigare som använder bilen eller tar en taxi när de ska flyga från Copenhagen Airport i Kastrup. Det beror naturligtvis på att tågen ca 50 gånger per månad inte stannar på flygplatsen,  dåupplevs resan som osäker. och man vill känna sig säker på att komma i tid.

Vi ser också en stabil grupp fraktkunder som använder bron. Vi får även stadigt en ökad trafik från Tyskland.

2. Det finansiella resultatet är 818 miljoner DKK, en förbättring med 86 miljoner DKK jämfört med samma period förra året. Beror det förbättrade resultatet enbart på att trafiken ökar?

Nej, det är primärt lägre nettofinansieringskostnader, som är en följd av fortsatt låg inflation och lägre marknadsräntor, som spelar en stor roll för vårt resultat. Vi lyckas även bra med att hålla driftskostnaderna nere, vilket också bidrar.

3. Hur stor roll spelar gränskontrollerna för den ökade motorvägstrafiken?

Vi uppskattar att en fjärdedel av biltrafikökningen beror på gränskontrollerna. Businesstrafiken, taxi- och hyrbilsmarknaden, liksom pendlingen, ökar på bekostnad av tågresandet. För den som ska över sundet ganska ofta, eller varje dag, upplevs gränskontrollerna på tågen som ansträngande p.g.a väntetider och förseningar.

4. Prognosen för hela årets resultat justeras upp med 60 miljoner DKK till 1.000 miljoner DKK. Vad beror det på – räknade ni fel förut?

Nej, det är sammantaget ett resultat av lägre nettofinansieringskostnader, ökade vägtrafikintäkter, många nya kunder och lägre driftskostnader.

 

Text: Sanna Holmqvist