Krisövning ska stärka beredskapen

Tre timmar stänger bron för biltrafik den 12 oktober på grund av en övning. För polis och räddningstjänst är det viktigt att få öva på plats.

Det är den 8:e krisövningen som genomförs på bron. De första fyra avhölls i samband med brons öppnande 2000 och sedan har de följande gjorts vart fjärde år. Nu är det alltså dags igen.

Den 12 oktober stänger bron för biltrafik mellan kl. 20.00-23.00 för den fullskaliga krisövningen.

– Det kanske kan tyckas besvärligt att vi stänger för biltrafiken, men man får tänka, att det ytterst är kundens säkerhet det handlar om. Det är viktigt att vi får öva på plats på förbindelsen, det ger en kunskap för polis och räddningstjänst som vi inte kan få på annat sätt, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron.

Det finns dessutom EU-direktiv som anger, att vägtunnlar som är längre än 500 meter ska genomföra fullskaleövningar vart fjärde år.

250 deltar i övningen

I övningen deltar 100 personer från räddningstjänster på båda sidor sundet, motsvarande de resurser som normalt skulle rycka ut vid en olycka av den omfattning som man övar. Utöver dem deltar runt 100 statister, som spelar skadade, chockade eller har någon annan roll. Ytterligare 50 personer deltar från övningsledning och som kontrollanter.

ovning2

Syftet med övningen är att träna den dansk-svenska beredskapen i förhållande till Beredskapsplanen. Man ska öva samarbete på trafikledningsnivå, olika procedurer vid larm, mobilisering och radiokommunikation. Scenariet är en så kallad nivå 3-olycka, som kräver en koordinerad insats från båda ländernas polis och räddningstjänster.

– Det viktigaste med övningarna är att kunna säkra att vi, räddningstjänster och polis klarar att effektivt hantera en olyckshändelse. Det gör vi med hjälp av planering och att bygga upp personalgruppernas kännedom om anläggningen, tillgänglighet och utrymningsvägar, säger Ulla V. Eilersen.

Fotnot: Tågen kör som vanligt under övningen, med något färre avgångar. Reseplaneraren/Rejseplanen är uppdaterade, så resande uppmanas se där vilka tåg som går.

Text: Sanna Holmqvist

Bilderna är från krisövningen 2012.