Färgtester på bron

Vilken färg ska vi ta? Det är frågan för alla som ska måla om. Också för dem, som ska måla om en bro. Just nu är det dock inte valet av kulör, utan färgtyp, som är i fokus. Tester görs just nu på förbindelsen. Beslut har inte tagits ännu.