Effekt av gränskontroller på bilpendlingen

Pendlingstrafiken i bil ökar över Øresundsbron. Till viss del kan ökningen härledas till gränskontrollerna, även om konsortiet såg en ökning även innan de infördes.

Vintern och våren 2016 har präglats av gränskontroller för pendlarna över Öresund. För bilister har kontrollerna inneburit att polisen gör ID-kontroll i betalstationen. Det kan i rusningstrafik ge upphov till viss köbildning, men sällan på mer än tio minuter. För tågpendlarna har konsekvenserna varit mer kännbara.

På Øresundsbron har man de senaste åren, alltså före gränskontrollerna, sett en viss ökning i pendlingstrafiken. Till och med juli låg den på 4 procent jämfört med samma period 2015

– Tillbakagången har vänt och det är framför allt för att arbetsintegrationen tagit fart igen, säger Karsten Längerich, chef Fritid och Pendling, Øresundsbro Konsortiet.

Efter sommaren har pendlingstrafiken dock ökat ännu mer. I augusti och september ökade den med 8 procent jämfört med samma månader 2015. Det innebär, att antalet pendlarpassager per dygn har stigit från cirka 6.000 till 6.500. Karsten Längerich räknar med att minst halva ökningen, men troligen mer, kan ha med gränskontrollerna att göra.

– Utöver den ökning vi sett en längre tid, så verkar det som om gränskontrollerna har påverkat pendlarnas ressätt. Det kan vara privatpersoner som nu väljer bil framför tåg, till exempel, säger Karsten Längerich.

Karsten Längerich säger dock, att det är inom Business-segmentet som Øresundsbro Konsortiet ser den största effekten av gränskontrollerna. Fram till och med juli i år var ökningen 12 procent, i augusti och september 14 procent, jämfört med förra året.

– Hyrbilar, bussar och taxi har ökat sedan gränskontrollerna infördes. Vi tror att det är företag som på olika sätt hjälper sina anställda som bor i Sverige. Vi tror också att fler tar taxi till flygplatsen Copenhagen Airport i Kastrup, till exempel.

 

Text: Sanna Holmqvist