Skyltarna på bron ska bli färre

296 hastighets- och varningsskyltar på bron ska bli 143. Vinsten är färre trafikstörningar, lägre kostnader och minskad energiförbrukning. Säkerheten kommer inte påverkas.

De är en välbekant syn för alla som kör över bron, de flexibla hastighets- och varningsskyltar som sitter längs hela förbindelsen. Från Øresundsbrons trafikcentral kan man vid behov sätta ner hastigheten, stänga ett körfält eller varna för t.ex stark vind eller dimma. 296 skyltar sitter längs hela förbindelsen, 128 av dem i tunneln.

Skyltarna slits av väder och vind och har snart uppnått sin tekniska livslängd. Øresundsbro Konsortiet har börjat se sig om efter alternativ och beslutat att skyltarna ska bli färre. Istället ersätts de med fyra stora informationsskyltar.

– Varje gång vi byter ut utrustning som blivit för gammal, ser vi oss om efter modernare alternativ som kostar mindre och är bättre för miljön. Det gör vi också i det här fallet. Den lösning vi arbetar med nu kommer innebära flera vinster, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbron.

De nuvarande skyltarna hänger över vägbanan, så de kräver liftarbete och trafikrestriktioner varje gång det ska utföras underhåll. Dessa störningar för trafiken minskas nu. Det blir också bättre arbetsmiljö när dessa moment tas bort. De nya skyltarna går att komma in i från sidan. Dessutom halveras energiförbrukningen som skyltar drar. Investeringskostnaderna blir lägre, eftersom den nya lösningen är billigare. Reinvesteringskostnaderna för underhåll och reparation blir också lägre.

Fortsatt många skyltar i tunneln
Säkerheten kommer inte påverkas. Tunneln är känsligast säkerhetsmässigt, så där tas inte så många skyltar bort. 96 skyltar, istället för 128 som det är idag, kommer täcka behovet. På Peberholm blir 42 skyltar till 22. På bro-delen av förbindelsen tas samtliga 82 skyltar bort. De fyra informationsskyltarna sätts upp i Kastrup i riktning Sverige, på Lernacken i riktning Danmark samt på Peberholm, en i varje riktning.

– Bilisterna får information, t.ex varningar om dimma eller stark vind, innan de kör ut på förbindelsen. Vi menar att det räcker för själva bron. I tunneln kan vi även framöver ta ner hastigheten och snabbt stänga ett körfält om det behövs, säger Bengt Hergart.

Ett komplement till de nya skyltarna kommer vara en funktion som kan kommunicera med bilarnas GPS:er och skicka information till dessa om eventuella trafikstörningar på bron.

 

Text: Sanna Holmqvist