Stålfackverken målas om

Tid, väder och vind gör sitt. Det har blivit dags att måla om Øresundsbrons stålfackverk. Ett gigantiskt långtidsprojekt, med många hänsyn att ta. Inte minst till miljön.

Det är något av ett signum för Øresundsbron, det zick-zack-formade stålfackverket, som omger tågdäck på den åtta kilometer långa bro-delen av Öresundsförbindelsen. När det en gång tillverkades, målades det med fem lager färg innan det sattes på plats i sektioner om 120-140 meter. Nu har 16 år gått, väder, vind och korrosion har slitit. Det har blivit dags att förbereda ommålning.

– Den nuvarande färgen är ändå i förhållandevis gott skick. Vi har gjort reparationsmålningar där det behövs. Därför bedömer vi inte heller att något färglager måste tas bort, utan vi målar bara på två nya täcklager, berättar Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Det är ett stort projekt ändå. Det är inte bara att hugga ett par burkar färg och ge sig ut. När stålfackverket fick sin ursprungsmålning gjordes det inomhus på land. Nu ska det göras på en bro, med en järnväg där tåg passerar med 200 km/h, en motorväg precis ovanför, en 26.000 volts kontaktledning precis intill, samt väder och hav, som påverkar förutsättningarna. Det finns också gott om fysiska hinder, som nödtrappor, dräneringsrör, navigationsbelysning och järnvägsutrustning.

– Det finns ingen utrustning på marknaden som vi kan använda. Det har ju aldrig gjorts förut, inget projekt som precis liknar vårt. Vi kommer till stor del bygga egna tekniska lösningar. För detta ändamål har vi satt samman ett team av externa experter och partners.

Till de egna lösningarna hör en skärm, som gör det möjligt att arbeta innanför stålfackverket trots närheten till järnvägen. Den hjälper också till att skydda mot väder och skapa ett inomhusklimat. En arbetsplattform, som kan hänga på utsidan av bron, ska också byggas. Øresundsbron kommer använda sig av automatiserade lösningar, vilket innebär att det kommer vara robotar som tvättar och målar. Tanken är att använda standardrobotar, men det behöver göras egna anpassningar och programmeringar.

Centralt i projektet är att ta så stor hänsyn till miljön som bara är möjligt.

– Färgvalet är viktigt. Vattenbaserad färg har aldrig testats på så här stor yta, med de förutsättningar vi har av väder och vind. Att göra något som inte håller är inte något bra miljöalternativ. Så vi försöker hitta en färg som är så hållbar som möjligt och samtidigt innebär så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har inte tagit beslut om färgen ännu.

Det är också viktigt med miljöhänsyn under själva arbetet.

– Vi måste ha lösningar för hur vi tar tillvara tvättvatten utan att det läcker större mängder ut i havet, säger Bengt Hergart.

Just nu håller Bengt Hergart och hans kollegor på att ta fram tekniska lösningar för projektet. De inhämtar erfarenheter från liknande projekt, till exempel andra broar runtom i världen. Sedan kommer de starta med att måla södra sidan av bron först, eftersom den är mest utsatt av väder, sol och andra klimatfaktorer. Det arbetet kommer starta 2019.

 


Fakta ommålningen av stålfackverken

Hur mycket ska målas?
Stålfackverken är 300.000 kvadratmeter yta.

Hur lång tid kommer det ta?
Ommålningen på södra sidan planeras pågå 2019-2023. Norra sidan kommer målas 2024-2028. Undersidan ska också målas, med start 2028. Dessutom kommer det pågå reparationsmålningar parallellt. Hela ommålningen beräknas vara avslutad år 2032.

Kommer tillgängligheten på bron påverkas?
Ommålningen kommer genomföras med minimal påverkan på motor- och järnvägstrafik. Målet är att varken bil- eller tågkunder ska märka av det.

Är detta ett dyrt projekt som kommer leda till höjda priser?
Att måla om är kostsamt. Øresundsbron har en underhåll- och investeringsbudget, som täcker kostnaderna. Det är ett planerat projekt, vi har vetat att det skulle göras. Det kommer således inte påverka Øresundsbrons finanser eller prissättning.

Hur säkrar ni miljö- och arbetsmiljö?
Arbetsmiljön kommer vara väldigt speciell i detta projekt. Det ställer höga krav. Just nu arbetar vi med att ta fram tekniska lösningar som ser till att detta kan göras på säkrast möjliga sätt. Vi kommer också genom hela processen arbeta med så miljövänliga metoder och produkter som möjligt.

Vad innehåller färgen som stålfackverken är målade med idag?
Det understa lagret är målat med zink epoxiprimer med extra stor andel zink. Över det är två lager med epoxi-färg med järnglimmer. Slutligen överst är två lager med polyuretan-färg. Det var de lösningar som ansågs bäst lämpade i slutet av 90-talet, när fackverken målades första gången.