Så här har gränskontrollerna påverkat regionen

I flera månader har gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige funnits. Ingen vet för hur länge, men de flesta utgår från att de kommer vara kvar under överskådlig tid. Fokus Öresund har frågat några av regionens ledande aktörer om deras syn på effekterna av kontrollerna.

Frågor:

 1. Vilka effekter på regionen kan du se att gränskontrollerna haft hittills, som du upplever i ditt dagliga arbete, i dina nätverk eller på annat sätt?
 2. Vilka effekter tror du gränskontrollerna kommer ha på längre sikt?

 

Mikael Stamming

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne

 1. Vi ser stora förändringar. Antalet sålda månadskort hos Skånetrafiken för resor över Öresund minskar. Antalet resenärer i tågen på Öresundsbron minskar i storleksordningen 10-15%. Jag är i Köpenhamn ungefär en gång i veckan, i alla fall var 14 dag och nu är allt det smidiga borta. En resa från Köpenhamn till vårt huvudkontor i Kristianstad förlängs med ca en timme, eftersom alla tåg börjar om på Malmö C. Det blir en förlängning av restiden på 50-60 %. Tänk om det skulle ske mellan Stockholm och Uppsala!
 2. Vi håller tummarna för att det inte blir för stora konsekvenser….men, Öresundsregionens hela internationella rykte bygger på att det är Nordens största urbanana område med en mycket smidigt kollektivtrafik, även om det finns än gräns i sundet.Vi vet att Lund vann tävlingen om värdskapet till den världsledande forskningsanläggningen ESS delvis tack vare den smidiga tillgången till Kastrups flygplats. Vi kan inte veta hur många som nu väljer att inte satsa eller investera i Skåne på grund av gränskontrollerna, men vi befarar att det blir värre ju längre som kontrollerna finns kvar.

 

Britt Andresen

Britt Andresen

Britt Andresen, chefanalytiker, Öresundsinstitutet

 1. Den största effekten på regionen är inte gränskontrollerna i sig, utan den förlängda restiden med tåg från Danmark till Sverige. Tåget har blivit mindre konkurrenskraftigt och har förlorat antal resenärer. Några väljer att ta bilen istället, några samåker och några danska arbetsplatser hyr bussa eller bilar för hemtransporten av de svenska medarbetare, som tidigare tog tåget. Det extra tågbytet på flygplatsen skapar också en stressig situation för tågresenärerna och särskilt för pendlarna, som är extra sårbara när det gäller längre restider.
 2. Hittills har jag bara hört om en enda, som har sagt upp sigm men jag tror att vi kommer uppleva att många pendlare väljer att söka jobb i boendelandet och den effekten kommer vi först se på allvar under hösten. Samtidigt är det nog inte många som i den nuvarande situationen skulle tacka ja till ett jobb opå andra sidan sundet eller för den skull flytta till andra sidan, såvida man inte redan är gränspendlare. Om kontrollerna fortsätter i flera år och man inte kan hitta en bra lösning för kontrollerna av tågresenärerna och få ner restiden till den normala igen, kan det också drabba Copnehagen Airtport i Kastrup. De har idag ett stort passagerarunderlg från Sverige, men med längre restid riskerar de att förlora en del av det til Arlanda. Om det sker, kan det påverka etablering av fler internationella rutter till CPH Airport och då blir det svårare att locka internationella företag till regionen. Regionens rykte som framgångsrik, gränslös binationell region riskerar på sikt att ödeläggas, när tågstationerna på flygplatsen och i Hyllie förvandlats nu har förvandlats från pendlarstationer till gränsstationer.

Thomas Steffensen, sekretariatsleder, Öresunddirekt

 1. Det är tydligt, att situationen med gränskontrollen skapar en del frustration bland pendlarna. Det som har fungerat så bra i Öresundsregionen är ju, att närheten och den korta restiden, har knutit ihop de två arbetsmarknaderna och gjort det naturligt för människor att söka jobb över sundet. Nu får vi istället en dagsordning, som handlar om, att gränspendlarna har svårt att få vardagen att fungera. Det är ju knappast något, som stöttar idén om en integrerad arbetsmarknad. Så just nu har gränskontrollen både och stor praktisk och psykologisk effekt, som inte gagnar regionen.
 2. Om gränskontrollerna blir långvariga, så är det avgörande att man finna lösningar som kan begränsa de praktiska svårigheterna – t.ex, kortar restiden för pendlarna igen. Om det lyckas, så tror jag vi kan minimera problemen. För den viktigaste drivkraften i regionen är, att det är just skillnaderna mellan de två länderna som skapar synergier. Så om det t.ex fortsätter att vara arbetsmarknaden på den danska sidan, som drar lasset, så tror jag att den kan fortsätta locka till sig svensk arbetskraft. Om vi däremot inte lyckas begränsa de praktiska svårigheterna, så tror jag vi får konstatera, att den funktionella arbetsmarknaden i regionen har krympt. Det kommer helt enkelt vara färre personer, för vilka det kommer vara praktiskt möjligt att vara gränspendlare.

Sara Pezzolato Ipsen, sekretariatsleder, Greater Copenhagen

 1. Det finns de som har övergått till att ta bilen över bron istället för tåget och en annan effekt kan vara att avståndet man kan tänka sig att pendla till arbetet minskar som en konsekvens av den ökade restiden. Det kan till exempel innebära att en arbetssökande från Lund som tidigare såg arbetsmarknaden i Köpenhamn som en möjlighet, nu tvekar. I värsta fall kan det betyda att arbetsmarknadsregionen i Greater Copenhagen minskar på längre sikt. Det kan naturligtvis påverka tillväxten i vår region negativt.
 2. Vår ambition i Greater Copenhagen-samarbetet är att skapa en sammanhängande arbetsmarknad för invånare, företag och tillväxten i hela regionen. Det finns helt klart en oro hos flera hos våra medlemsorganisationer att ID-kontrollerna kan komma att påverka pendlingen mellan länderna negativt och på längre sikt påverka tillväxten i vår metropol.

 

Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron

Caroline Ullman-Hammer

Caroline UIlman-Hammer, VD Øresundsbro Konsortiet:

 1. Det märks på poliser i betalstationen och mer köer i rusningstid. Vi ser viss ökning i biltrafiken, taxi och busstrafiken har ökat. Framför allt har kontrollerna effekter för tågresenärerna, som fått längre restid och färre avgångar, vilket är en en försämring. Bron är en motor- och järnvägsförbindelse som ska passa alla resandegrupper. Hela tanken med bron är att det ska gå smidigt att resa på daglig basis. Rörligheten över sundet är central för regionens utveckling.
 2. Krånglar man till det, är risken att människor inte attraheras av jobb på andra sidan sundet. Då blir det också svårare för företag att rekrytera. Det blir mindre attraktivt för nya företag att etablera sig i regionen. Var femte resenär vid Copenhagen Airport är från Sverige idag och det bygger också på en smidig tågförbindelse. Alla dessa faktorer spelar in för en fortsatt positiv regionutveckling, som är vad vi alla strävar efter.