Fyra frågor till Bengt Hergart om gående i tunneln

Som Fokus Öresund berättat i tidigare artiklar inträffar alltfler incidenter med gående som försöker ta sig från Danmark till Sverige till fots via järnvägen på Öresundsförbindelsen. Øresundsbro Konsortiet ansvarar för övervakningen av anläggningen och har satt upp värmekameror. Dessa registrerar om någon gående försöker ta sig in i järnvägstunneln. Vid larm kontaktas tågoperatörerna, samt polisen. Det är sedan polisen som åker ut och tar hand om de gående.

Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet:

Hur är situationen just nu, med människor som försöker ta sig över bron till fots (t.ex fler incidenter, etc)?

Vi ser dessvärre en ökning av antalet händelser med personer som försöker ta sig till fots till Sverige över Øresundsbron. Personer som gör detta utsätter sig för en mycket stor risk. Vi är mycket oroliga för att någon ska komma till skada.

Hur många incidenter har inträffat totalt sedan den 4 januari?

I skrivande stund har vi haft 55 händelser sedan ID-kontrollerna infördes. Ca två tredjedelar är på motorvägen, där upptäcker vi personerna snabbt. De tas då, som regel, omhand av polisen innan de når tunneln. Även före ID-kontrollerna kunde sådant hända, men i betydligt mindre omfattning än vi ser nu. Cirka en tredjedel av intrången sker längs järnvägen. Många gånger hinner inte polisen ta hand om personerna innan de kommit in i tunneln.

Konsortiet har satt upp värmekameror, planeras några fler åtgärder?

Grundproblemet med människor på flykt är utanför vår möjlighet att påverka. Bäst vore om man kunde lösa problemet långt innan de kommer till en farlig järnvägstunnel. Vi kan därför bara försöka minimera de negativa konsekvenserna för människors säkerhet och förbindelsens tillgänglighet. Värmekamerorna ger oss en bra möjlighet att upptäcka personer som närmar sig järnvägens tunnelmynning. Motorvägens tunnelmynningar är sedan tidigare väl täckta med kameror. Vi ser över staketen på Kastrupsidan för att försvåra intrång och vi har också diskuterat rörelsevakter med ljus, som gör personer uppmärksamma på att de är upptäckta. Men vi har i dagsläget inte beslutat om några andra åtgärder.

Hur ser du på polisen och myndigheternas arbete med att förhindra människor att ta sig över bron?

Jag kan inte recensera myndigheternas arbete med grundproblemet. Vi har traditionellt mycket bra samarbete med både danska och svenska myndigheter och det har vi stor nytta av även i denna fråga. Vi gör allt vi kan för att upptäcka intrången och sedan är vi beroende av snabba och effektiva insatser från dansk polis, som tar hand om de som gjort intrånget. Svensk polis kan bli inkopplad om personerna kommer in på svensk sida. Vi bidrar även med tips om var man lämpligast står för att upptäcka de som gjort intrånget.