Första kvartalet bra för bron

Bussar, taxi och hyrbilar ökar på bron. Gränskontrollerna har påverkat trafikutvecklingen. Det visar första delårsrapporten 2016.

– Just nu har det varit mer trafik, men på längre sikt gynnar inte kontrollerna konsortiet, tvärtom, menar Øresundsbro Konsortiets VD Caroline Ullman-Hammer.

Øresundsbro Konsortiet ger ut sina finansrapporter fyra gånger om året. I slutet av april var det dags att summera första kvartalet 2016. I rapporten bekräftades den bild konsortiet haft under en tid och som Fokus Öresund tidigare berättat om. Biltrafiken ökar, det är i sig inget nytt, det har den gjort med mellan 3-4 procent per år sedan några år tillbaka, som följd av framgångar inom fritidstrafiken. Att nu företagstrafiken öka starkt är en nyare tendens. Det kör fler hyrbilar, taxi och bussar än tidigare över bron, vilket har med gränskontrollerna att göra.

– Arbetsgivare hittar olika lösningar att erbjuda sina medarbetare som pendlar från Sverige. Fler väljer också att åka taxi. Vi tror att det är många taxiresor till och från Copenhagen Airport, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Caroline Ullman-Hammer menar, att även om ökad trafik alltid är glädjande, så gynnar egentligen inte gränskontrollerna Øresundsbron. Bilden är mer komplicerad än så. Gränskontrollerna har gjort det besvärligare att resa med tåg. Framför allt gäller detta pendlarna, som nu får räkna med ganska mycket längre restid. Dessutom går tågen nu enbart var 20:e minut, istället för var 10:e.

– Brons roll som regionsbyggare innebär att man ska kunna resa smidigt i både bil och tåg. Hindras rörligheten över sundet är det ett hot mot regionens utveckling och det är inte bra för någon i längden. Tyvärr har ju flyttlassen över sundet aldrig varit så få som nu sedan bron öppnades.

Fritidstrafiken med BroPass ökade med 12,8 procent jämfört med samma period förra året. En del av den starka ökningen hängde samman med att påsken i år inföll i första kvartalet, till skillnad från förra året, då den inföll i andra kvartalet. På skärtorsdagen kör många danska familjer över sundet och shoppar, eftersom man är ledig i Danmark medan det är en vardag i Sverige. Det är sådana skillnader som driver intresset för att resa över bron.

– Vi satsar mycket på fritidsmarknaden och har fin framgång med SnabbTursrabatten samt aktiviteter och erbjudanden i Club BroPass. Det ger resultat, speciellt som Köpenhamn är mycket attraktiv stad för turism. Man har verkligen satsat på att kunna erbjuda fina turistattraktioner, säger Caroline Ullman-Hammer.

Läs mer i Øresundsbro Konsortiets kvartalsrapport

Så här har gränskontrollerna påverkat regionen – kommentarer från aktörer i regionen.