Stor regional optimism efter godkännande av Fehmarn Bält-förbindelsen

Den 4 mars 2016 gav Folketinget grönt ljus för Femern A/S att gå vidare med att bygga Fehmarn Bält-tunneln. Därmed kunde Femern A/S också offentliggöra namnen på entreprenörerna till de tre stora anläggningskontrakt, som förväntas bli undertecknade under maj månad.

Det var inte bara i Köpenhamn som man var glad över klartecknet. Även de kommuner som ligger närmast den blivande tunneln gläder sig över det politiska beslutet, som innebär byggaktiviteter och arbetstillfällen.

Samtidigt gav politikerna nämligen tillstånd till att arbetet med järnvägen fram till Rødby, samt den tillhörande Storstrømsbron, kan påbörjas redan nu. Det betyder i första skedet att järnvägen ska uppgraderas och byggas ut till dubbelspår mellan Ringsted och Nykøping Falster, med färdigställande 2021. Därefter startar arbetet med att etablera eldrift på sträckan, ett projekt som förväntas bli färdigt 2024. Tidsplanen för resten av sträckan över Lolland och fram till Fehmarn Bält är ännu inte fastställd.

– Tillväxten på vår arbetsmarknad är beroende av en byggstart av både en ny Storstrømsbro och Fehmarn Bält-tunneln 2017-19. Det blir verklighet nu, säger borgmästare John Brædder, Guldborgsund kommun på Falster.

– Vi har märkt det direkt i form av en ökad efterfrågan på mark för företag att etablera sig på i kommunen. Det är framförallt företag lokaliserade utanför Lolland-Falster, som vill etablera sig här för att vara en del av de två projekten. Det är viktigt för dem att vara på plats i området.

– Mitt mantra har fram till nu varit att få till stånd en byggstart för landanläggningarna, särskilt en dubbelspårig järnväg mellan Ringsted och Rødby. Banedanmark är nu i full gång med att realisera det beslutet, så att vi får en infrastruktur i paritet med resten av landet, säger John Brædder.

På Femern Bælt Development i Holeby, som koordinerar regionala initiativ kopplade till Fehmarn Bält-tunneln, är man också glad över den tidigarelagda byggstarten för landanläggningarna.

– Efter Folketingets beslut kan företagen åter trampa på gasen, särskilt efter beslutet att tidigarelägga arbetet på järnvägen, och för att vi nu vet att arbetet slutligen kommit igång. Vi har nått en point of no return, säger Stig Rømer Winther, direktör vid Femern Bælt Development.

Femern Bælt Development står som värd för en stor dansk-tysk näringslivskonferens den 8 juni, Fehmarn Link Business Conference, som fokuserar på de affärsmöjligheter som finns för små och mellanstora företag i anslutning till den kommande Fehmarn Bält-tunneln, på Storstrømsbron och vid uppgraderingen av järnvägen Ringsted-Nykøbing Falster.

Stig Rømer Winther kan också i maj offentliggöra en grönbok*, som belyser möjligheter och risker i samarbetet med nordtyska företag och invånare i den kommande Fehmarn Bält-regionen.

– Det projektet har varit mer spännande än jag räknade med. Folk har varit mycket engagerade och verkligen bidragit med idéer.

Även i Lollands kommun, där tunneln ska byggas, är man nöjd över att projektet rycker närmare.

– På Lolland är vi redo. Nu måste vi backa upp så att tyskarna får godkännande från sina myndigheter. Det är otroligt viktigt, säger borgmästare Holger Schou Rasmussen.

– Men vi får vänta på att de stora aktörerna bestämmer sig. Det var viktigt att ett startdatum meddelades och att konsortierna blev offentliggjorda, och det är många underleverantörer som kommer till Lolland för att vara med i projektet.

I dag, då gränskontroller och flyktingar står på dagordningen i Europa, ligger det nära till hands att undra varför det inte varit så mycket debatt kring Fehmarn Bält-förbindelsen, som korsar gränsen mellan två länder.

– Det är fortfarande lång tid kvar till att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar och flyktingsituationen är tillfällig, menar Holger Schou Rasmussen.

 

Fakta om Fehmarn Bält-tunneln

Tunneln blir 18 kilometer lång och ska förbinda Danmark och Tyskland via Rødby på Lolland och Puttgarden på ön Fehmarn.

Den ger plats för en fyrfilig motorväg (E47/E55) och en dubbelspårig järnväg. Tunneln ska byggas som en sänktunnel, där betongelement gjuts på land för att sedan fraktas ut och sänkas ner i en utgrävd tunnelränna.

Förväntad öppning är 2028.

* En grönbok är ett samrådsdokument som Europeiska kommissionen utarbetar inom ett visst politikområde i början av ett lagstiftningsförfarande. I grönboken presenteras idéer och åtgärder. (källa: Wikipedia)